Koalicija protiv diskriminacije i 212 organizacija civilnog društva pozivaju Vas na konferenciju za novinare povodom ponovljenog postupka za izbor Poverenika za ravnopravnost građana.

O odnosu vlasti prema civilnom društvu u kontekstu izbora za Poverenika i odbijanju partija da podrže kandidata koga su podržale organizacije civilnog društva, govoriće:

* Miljenko Dereta, Izvršni direktor, Građanske Inicijative

* Vojin Dimitrijević, Direktor, Beogradski centar za ljudska prava

* Sonja Biserko, Predsednica, Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji

* Borka Pavićević, Direktor, Centar za kulturnu dekontaminaciju

* Dragan Popović, Programski direktor, Inicijativa mladih za ljudska prava