Koalicija protiv diskriminacije pozdravlja odluku poslaničke grupe Liberalno-demokratske partije da predlaganjem nadležnom Odboru podrži Gorana Miletića, kandidata organizacija civilnog društva. Očekujemo od ostalih poslaničkih grupa koje su podržale usvajanje zakona protiv diskriminacije da podrže ovog kandidata, čija je kandidatura predata u roku koji je odredila Predsednica Skupštine, koji ispunjava sve zakonom propisane uslove i uživa podršku 213 organizacija civilnog društva.

Posle odluke Odbora za ustavna pitanja da ne podrži kandidaturu Gorana Miletića, Predsednica Skupštine Srbije je uputila nov zahtev poslaničkim grupama da ponovo podnesu predloge za Poverenika za zaštitu ravnopravnosti građana. Prema dostupnim podacima, jedino je kandidat Goran Miletić predložen u roku koji je odredila Predsednica Skupštine. Koalicija protiv diskriminacije smatra da poštovanje rokova i javno iznošenje svih dokaza da Goran Miletić ispunjava zakonske uslove, pokazuje još jednom spremnost civilnog društva da podrži i pomogne primenu Zakona o zabrani diskriminacije. Istovremeno, o?ekujemo od partija vladajuće koalicije da ponovo uspostavi dijalog sa organizacijama civilnog društva u vezi sa izborom Poverenika za zaštitu ravnopravnosti i to pre svega u interesu diskriminisanih grupa.

Rok za izbor Poverenika za zaštitu ravnopravnosti građana ističe 2. marta 2010. godine i izvesno je Poverenik neće biti izabran u zakonskom roku. U proteklih 60 dana, koliko je bio zakonski rok za izbor, postalo je jasno da jedino organizacije civilnog društva imaju kandidata koji ispunjava sve zakonom propisane uslove i uživa podršku organizacija koje se bave pravima osoba koje su najveći korisnici Zakona o zabrani diskriminacije. Ne postoji nijedan razlog da Goran Miletić ne bude izabran za Poverenika za zaštitu ravnopravnosti građana.

Koalicija protiv diskriminacije smatra da je neprihvatljivo postavljati pred kandidata civilnog društva uslove koji nisu predvičeni zakonom, uz istovremeno iznošenje neistina da ovaj kandidat ne ispunjava zakonom predvičene uslove. Štaviše, nijedan predstavnik vlasti nije osudio medijske napade na kandidata civilnog društva u dnevnom listu „Kurir“ 19. i 20. februara 2010. godine.

Zahtevamo zato, da se u najskorijem roku, okonča zakonom propisana procedura o izboru Poverenika za ravnopravnost, te da se na ovu značajnu funkciju izabere osoba koja ispunjava zakonske uslove i koja uživa punu podršku onih zbog kojih je Zakon o zabrani diskriminacije i donesen.

Koaliciju protiv diskriminacije čine: Centar za unapređivanje pravnih studija, Civil Rights Defenders, Gej-Strejt Alijansa, Labris – organizacija za lezbejska ljudska prava, Anti-trafiking centar, Mreža odbora za ljudska prava (CHRIS Network), Udruženje studenata sa hendikepom, Inicijativa za inkluziju „VelikiMali“ i Gayten LGBT.