Koalicija protiv diskriminacije poziva sve državne organe da korišćenjem svojih zakonskih ovlašćenja u narednih 10 dana osiguraju da Parada ponosa najavljena za 10.oktobar 2010. godine protekne bez incidenata. Istovremeno, Koalicija smatra da je Parada ponosa idealna prilika da svoju čestu verbalnu podršku poštovanju ljudskih prava u Srbiji pokažu i u praksi.

Od svog osnivanja članice Koalicije protiv diskriminacije izražavaju svoju podršku pravim lezbejki, gejeva, biseksualaca i transrodnih osoba (LGBT), uključujući i pravo na mirno okupljanje i slobodu izražavanja. Zakon o zabrani diskriminacije, koji je usvojen u 2009. godine je pozitivan korak koji pruža zaštitu LGBT osobama i svim drugim građanima koji su žrtve diskriminacije, ali on kao i izmene Krivičnog zakonika koje se odnose na krivično dela diskriminacije nisu još uvek primenjena u praksi. Parada ponosa koja će se održati 10. oktobra biće pravi test za vlasti Srbije i pokazaće njihovu volju da zaista zaštite građane koji pripadaju LGBT zajednici, uključujući njihovu slobodu da izraze seksualnu orijentaciju i pravo da se mirno okupljaju.

Koalicija protiv diskriminacije izražava zadovoljstvo zbog obećanja da će učesnici Parade ponosa biti maksimalno zaštićeni, a koje su više puta dali predstavnici državnih organa. Imajućiu u vidu brutalne napade protiv građana koji su pokušali da organizuju Povorku ponosa 2001. godine i zabranu Povorke ponosa 2009. godine, očekujemo da Ministarstvo unutrašnjih poslova ovog puta bude potpuno pripremljeno i raspolaže sa dovoljno policajaca i drugih resursa kojim će se zaštititi učesnici skupa. Sem zaštite učesnika Parade ponosa, potrebno je bez odlaganja procesuirati sve one koji prete učesnicima, organizatorima Parade ponosa, kao i svima koji pripadaju ili podržavaju LGBT zajednicu.

Osnovno ljudsko pravo na slobodu mirnog okupljanja je garantovano članom 54. Ustava Republike Srbije i članom 11. Evropske konvencije o ljudskim pravima i mora važiti za svakog građanina, uključujući i pripadnike LGBT zajednice. Obaveza je države da poštuju i štite ta prava tokom Parade ponosa. Zabrana ili bilo kakva ograničenja slobode mirnog okupljanja, kao što se to desilo sa Povorkom ponosa 2009. godine, nisu prihvatljiva.

Koalicija protiv diskriminacije i njene članice zajedno sa drugim partnerskim i međunarodnim organizacijama koje se bave ljudskim pravima, pažljivo će pratiti razvoj događaja i aktivno učestvovati u Paradi ponosa 10. oktobra 2010. godine. Istovremeno, Koalicija pozdravlja sve pozitivne mere koje je do sada preduzela Vlada Srbije, uključujući obećanja Ministarstva unutrašnjih poslova, ali očekuje hapšenja i procesuiranja svih onih koji na bilo koji način prete ili šire govor mržnje. Suđenja u ovim slučajevima moraju biti brza, počinjena krivična dela moraju biti kvalifikovana u skladu sa zakonom, a presude moraju biti poznate široj javnosti kako bi preventivno delovale na druge potencijalne počinioce.

Članice Koalicije protiv diskriminacije su Centar za unapređivanje pravnih studija, Civil Rights Defenders, Labris – organizacija za lezbejska ljudska prava, Anti-trafiking centar, Mreža odbora za ljudska prava (CHRIS network), Udruženje studenata sa hendikepom i Gayten LGBT.