Zahvaljujući podršci Open Society Instituta iz Budimpešte Mreža Odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS realizuje jednogodišnji projekat ” Praksa na polju ljudskih prava”. U okviru realizacije ovog projekta sprovodi se istraživanje o problemima dalje društvene integracije Romske nacionalne manjine u Srbiji, sa osvrtom na obrazovanje romske dece u školama.

Predstavnici Mreže Chris su u četvrtak, 21. oktobra 2010. godine, u okviru istraživanja koje sprovodi Alla Leukavets, stručni saradnik Mreže CHRIS, imali sastanak u osnovnoj školi “Vuk Karadžić” sa Slavicom Đorđević, direktorkom škole.

Povod sastanka je, između ostalog i postojanje pedagoških asistenata u školi “Vuk Karadžić”, kao i to da je većina učenika koja pohađa ovu školu romske populacije. Takođe, bilo je reči i o formiranju inkluzivnog tima pred početak nove školske godine, a u cilju inkluzivnog obrazovanja romske dece.