Koalicija protiv diskriminacije (KPD) i partnerske organizacije najoštrije osuđuje današnje  rušenje preostale četiri barake koje se nalaze na uglu ulica Milutina Milankovića i Omladinskih brigada na Novom Beogradu, čime su bez krova nad glavom na temperaturi ispod nule ostale četiri porodice.

Današnje rušenje predstavlja nastavak uklanjanja baraka u kojima se nalaze porodice sadašnjih i nekadašnjih radnika preduzeća Ratko Mitrović  koje im je barake obezbedilo kao privremen smeštaj. Rušenju je prisustvovao veliki broj pripadnika MUP-a i vatrogasne službe koji su se starali da da se iseljenje neometano obavi s obzirom na najavljeni otpor nezakonitom rušenju.

Građevinska inspekcija Opštine Novi Beograd prethodno je 26. novembra 2010, takođe prethodno ne uručivši rešenja za iseljenje, srušila jednu baraku u kojoj su živele tri romske porodice. Njima je, nakon prve noći koju su proveli pod vedrim nebom, alternativni smeštaj obezbeđen u kontejnerskim naseljima u Makišu i Rakovici.  Poslednji put rešenja o iseljenju su stanovnicima/ama baraka na ovoj lokaciji bila uručena u aprilu i junu ove godine, nakon čega je njihovo izvršenje do daljeg odloženo. U međuvremenu im se niko nije obratio, niti su bili obavešteni/e da će i kada do iseljenja doći. U toku današnjeg rušenja uništen im je najveći deo imovine, a oni/e su bez obezbeđenog alternativnog smeštaja, ostali na ulici.

Uprkos ponovljenim zahtevima nevladinih organizacija da se zaustave prinudna iseljavanja,  naročito tokom zime i nepovoljnih vremenskih uslova i stalnog podsećanja Grada i Vlade Srbije da moraju u potpunosti da poštuju obaveze koje slede iz Međunarodnog pakta o socijalnim, ekonomskim i kulturnim pravima i drugih relevantnih dokumenata, predstavnici opštinskih organa nastavljaju sa nezakonitim iseljavanjima. Za petak , 17. 12. 2010. najavljeno je rušenje i poslednje preostale barake.

Zahtevamo hitan prestanak svih prinudnih iseljavanja do proleća i obezbeđivanje adekvatnog alternativnog smeštaja svim osobama koje su danas prinudno iseljenje.  Naglašavamo da smeštaj koji je  obezbeđen porodicama koje su pre tri nedelje iseljene sa iste lokacije i zbrinute u Makišu i Rakovici nije adekvatan, jer im nisu obezbeđene grejalice i kreveti, te zahtevamo da im se oni bez odlaganja obezbede.

Koaliciju protiv diskriminacije čine: Centar za unapređivanje pravnih studija, Civil Rights Defenders, Labris – organizacija za lezbejska ljudska prava, Anti-trafiking centar, Mreža odbora za ljudska prava (CHRIS network), Udruženje studenata sa hendikepom, Gayten LGBT, PRAXIS i Regionalni centar za manjine.

Saopštenju se pridružuju:
Beogradski centar za ljudska prava
YUCOM
Fond za humanitarno pravo
Žene u crnom
Centar za kulturnu dekontaminaciju
Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji
Inicijativa mladih za ljudska prava