Zahvaljujući podršci Open Society Instituta iz Budimpešte Mreža Odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS realizuje jednogodišnji projekat ” Praksa na polju ljudskih prava”. U okviru realizacije ovog projekta sprovodi se istraživanje o problemima dalje društvene integracije Romske nacionalne manjine u Srbiji, sa osvrtom na obrazovanje romske dece u školama.

Predstavnici Mreže Chris su u utorak, 07. decembra 2010. godine, u okviru istraživanja koje sprovodi Alla Leukavets, stručni saradnik Mreže CHRIS, imali sastanak sa gospođom Dušicom Davidović ispred Gradskog veća u Nišu.

Na sastanku je bilo reči o radu Nacionalnog Saveta za manjine u Nišu, kao i donošenju Lokalnog plana akcije za decu grada Niša koji predstavlja strateški dokument grada kojim se definiše politika prema deci.