Zahvaljujući podršci Open Society Instituta iz Budimpešte Mreža Odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS realizuje jednogodišnji projekat “Praksa na polju ljudskih prava”. U okviru realizacije ovog projekta sprovodi se istraživanje o problemima dalje društvene integracije Romske nacionalne manjine u Srbiji, sa osvrtom na obrazovanje romske dece u školama. Stručni saradnik Mreže CHRIS Alla Leukavets je u saradnji sa pravnikom iz Niša Milan Krstevom imala niz sastanaka sa predstavnicima lokalne vlasti, nevladinih organizacija i pedagoškim asistentom u Valjevu.

Sastanak sa gospodinom Vladimirom Panićem, saradnikom za zaštitu i ostvarivanje prava nacionalnih manjina i etničkih grupa, međusektorsku i međuinstitucionalnu saradnju održan je u prostorijama Gradske uprave za društvene delatnosti, finansije, inspekcijske i imovinsko-pravne poslove. Razgovaralo se na temu sprovodjenja lokalnog akcionog plana o edukaciji Roma iz 2006 god. kao i na temu Dekade Roma. Drugi sastanak sa gospodinom Dejanom Marinkovićem iz Društva „Rom“ iz Valjeva je imao sličnu tematiku, razgovaralo se na temu aktivnosti društva „Rom“ i problemima sa kojima se organizacija koju predstavlja svakodnevno susreće. Sastanak sa gospodinom Dušanom Jovanovićem, pedagoškim asistentom, održan je u prostorijama OŠ „Sestre Ilić“ u Valjevu, gde se razgovaralo o ulozi pedagoških asistenata i o broju asistenata na području Valjeva. Poslednji sastanak u okviru posete Valjevu održan je sa gospođom Radmilom Vasić, predstavnicom Romskog centra za demokratiju Valjevo. Kao predstavnica Centra izložila je program rada svoje organizacije i rezultate sprovođenja lokalnog akcionog plana.