Koalicija protiv diskriminacije i partnerske organizacije smatraju da jučerašnja presuda pripadnicima pokreta „Obraz“ predstavlja dokaz da pripadnici diskriminisanih grupa u Srbiji nemaju pristup pravdi u slučajevima kada su napadnuti. Presuda predstavlja razlog za zabrinutost svih građana obzirom da se njome šalje jasna poruka da nasilje ne predstavlja opasnost za društvo.

Presuda prema kojoj je Mladen Obradović, kolovođa nasilja koje je bilo usmereno prema pripadnicima LGBT populacije i onima koji ih podržavaju dobio samo 2 od mogućih 12 godina zatvora, predstavlja svojevrsni poziv svakom nasilniku da i dalje širi mržnju i primenjuje nasilje prema onima koji su drugačijeg seksualnog opredeljenja. Ovom presudom država šalje jasnu poruku da je nasilje prema pripadnicama i pripadnicima (seksualnih) manjina dopustivo i neadekvatno kažnjivo.

U toku suđenja, advokati odbrane su tvrdili da ne postoje ljudska prava seksualnih manjina što dodatno širi prostor nasilja koje će po svemu sudeći i u buduće ostati nekažnjivo. Iznoseći odbranu, advokati osuđenih osporavali su Paradu ponosa, nazivali je pogrdnim imenima, dovodili u pitanje dozvolu za njeno održavanje, davali sopstvena mišljenja o homoseksualnoj orjentaciji, koristili najeksplicitniji govor mržnje i pozivanjem na pravoslavne vrednosti otvoreno blagosiljali nasilje. U zameni teza nasilnike su predstavili žrtvama, dok je jedan od advokata u završnoj reči rekao da bi više voleo da mu je sin „mrtav nego peder“.

Advokati odbrane su takođe optužili Tužilaštvo da vodi politički montiran sudski postupak, u kome  je “ova pravoslavna omladina- žrtva koja će pasti zbog ulaska Srbije u EU“. Presuda koja je doneta, ukazuje upravo suprotno – pokazuje da država ne tretira jednako sve građane pred zakonom. Slično se može zaključiti i na osnovu presuda za slične napade kao što je napad na novinara Teofila Pančića, kada su napadači dobili samo 3 meseca zatvora.

Koalicija protiv diskriminacije podseća da je nakon Parade ponosa, od procenjenih 6.000 huligana  uhapšeno samo 249. Od tog broja su neki pušteni, neki procesuirani, a retki su osuđeni. Oni koji su osuđeni, bili su optuženi za najrazličitija krivična dela iako je u skoro svim presudama izostavljen razlog napada na učesnike i policiju – a to je mržnja prema građanima Srbije zbog jednog njihovog ličnog svojstva. Parada ponosa je bila organizovana upravo kako bi se skrenula pažnja na nasilje i diskriminaciju i predstavljala je ustavno pravo na slobodu okupljanja koju imaju svi građani, udruženja, sindikati, političke partije.

Potpisane organizacije posebno osuđuju izjavu portparola Tužilaštva Tome Zorića, prema kojoj je Republičko javno tužilaštvo zadovoljno presudom i da se na nju neće žaliti. Očekujemo od Republičkog Tužioca da ovakvu odluku promeni, a od predstavnika vlasti da se jasno odrede prema presudi kojom se legitimiše nasilje na ulicama Srbije, naročito prema diskriminisanim grupama.

Koaliciju protiv diskriminacije čine: Centar za unapređivanje pravnih studija, Civil Rights Defenders, Labris – organizacija za lezbejska ljudska prava, Mreža odbora za ljudska prava (CHRIS network), Udruženje studenata sa hendikepom, Gayten LGBT, PRAXIS i Regionalni centar za manjine.

Saopštenju se pridružuju:

Žene u crnom

YUCOM- Komitet pravnika za ljudska prava

Inicijativa mladih za ljudska prava