Zahvaljujući podršci Open Society Instituta iz Budimpešte, Mreža Odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS realizuje druge godine za redom  projekat ” Praksa na polju ljudskih prava”. U okviru realizacije ovog projekta sprovodi se istraživanje o položaju etničkih i nacionalnih manjina, njihova pravna i socijalna zaštita u Srbiji. Istraživanje sprovodi  Igor Zmitrovich, stručni saradnik Mreže CHRIS.

Predstavnici Mreže CHRIS, Igor Zmitrovich i Jelena Petrović  su u sredu, 11. maja 2011. godine imali sastanak sa gđom Dobrilom Zdravković, zaštitnikom građana grada Niša.

Na sastanku je bilo reči o funkciji i nadležnosti institucije zaštitnika građana, kao i o najčešćim problemima sa kojima se građani obraćaju instituciji ombudsmana, sa osvrtom na probleme pripadnika romske nacionalne zajednice.

Pozitivno zapažanje gđe Zdravković jeste da građani sve više prepoznaju i prihvataju novu instituciju ombudsmana.