Zahvaljujući podršci Open Society Instituta iz Budimpešte, Mreža Odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS realizuje druge godine za redom  projekat ” Praksa na polju ljudskih prava”. U okviru realizacije ovog projekta sprovodi se istraživanje o položaju etničkih i nacionalnih manjina, njihova pravna i socijalna zaštita u Srbiji. Istraživanje sprovodi  Igor Zmitrovich, stručni saradnik Mreže CHRIS.

Predstavnici Mreže CHRIS, Igor Zmitrovich i Milan Krstev  su u utorak, 14. juna 2011. godine održali sastanak sa gđom Anom Saćipović, direktorkom Udruženja Romkinja „Osvit“.

Na početku razgovora, gđa Saćipović je dala kraći osvrt o ciljevima i glavnim aktivnostima Udruženja „Osvit“, čija je misija emancipacija i društvena afirmacija Romkinja i dece kroz njihovo uključivanje u društvene, socijalne, ekonomske, obrazovne, zdravstvene, kulturne i informativne tokove.

Gđa Saćipović je takođe istakla i važnost i značaj SOS telefona za podršku Romkinjama koje su žrtve nasilja, kao i opšti položaj Roma u Nišu, sa osvrtom na obrazovanje, nezaposlenost ali i važnost negovanja romske kulture i tradicije.