Okrugli sto u organizaciji Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju, Misija u Srbiji i Mreže Odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS održan je 13. Juna 2001 godine u Beogradu.  U radu okruglog stola učestvovalo je 26-oro predstavnika 15 nevladinih organizacije iz Srbije, a sam rad okruglog stola odvijao se u skladu sa predviđenim dnevnim redom, i uz učešce predviđenih panelista. Skup je započeo sa radom u 10 i 15h 13. juna, a rad je zavrsen u 16, 45 h istog dana.

Moderatori i panelisti skupa bili su:

  • Marija Lukić, Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju, Misija u Srbiji 
  • Dragan Đordjević,  Mreže Odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS
  • Majkl Hamilton, profesor na Centralnoevopskom Univerzitetu u   Budimpešti, ekspert u Panelu eksperata o slobodi okupljanja
  • Ljiljana Radovanović, Žene u crnom
  • Mirjana Bogdanović, Gej Strejt Alijansa

Skup je bio još jedna prilika da se predstavnici prisutnih nevladinih organizacija upoznaju sa postojećim pravnim okvirom koji reguliše Slobodu okupljanja, mišljenjima i preporukama  ODIHR-a i Venecijanske komisije, kao i zaključcima i preporukama  radne grupe Ministarstva za ljudska i manjinska prava.  Prezentcije su pokrile najvažnija pitanja koja se odnose na Slobodu okupljanja, od  definisanja pojma sl. okupljanja , ograničenja (restrikcije), u kojim slučajevima je ista primenljiva u praksi, eventualni problemi do kojih može doći u primeni zakona u skladu sa mišljenjima i preporukama ODIHR-a i Venecijanske komisije, a jednako važno je bilo čuti i predstavnike organizacija koje su se u svom dosadašnjem radu susretale sa mnoštvom problema prilikom organizovanja javnih skupova (Žene u crnom i Gej strejt Alijansa).

Takođe je  tokom prezentacija i diskusija izslistan niz ključnih pitanja/problema/izazova za organizaciju skupova u skaldu sa međunarodnim pravnim standardima  koji regulišu slobodu okupljanja i ljudska prava generalno: prijava skupa (odobrenje-zabrana), vreme prijavljivanja – odluka nadležnih institucija  zaštita učesnika i skupa, restriktivne mere koje se odnose na organizaciju javnih skupova, odgovornost organizatora – odgovornost policije, uloga, odgovornost i ovlašćenja lokalne samouprave, spontana okupljanja, određivanje prostora – koji prostor (pogodan – uslovan/poželjan/nametnut/odobren prostor za javne skupove), redarska služba (obaveze redarske službe od strane organizatora skupa, troškova organizatora skupa prema lokalnoj samoupravi u skladu sa različitim organizacionim pitanjima koje se odnose na pitanje saobraćaja i druge komunalne probleme.

Poslednja sesija okruglog stola bila je posvećena  diskusiji o daljim aktivnostima nevladinih organizacija u Srbiji na planu unapređenja slobode okupljanja. Diskusija vođena tom prilikom jasno je pokazala spremnost prisutnih organizacija  da se aktivno uključe u unapređenje slobode okupljanja u Srbiji.  Ta spremnost je na kraju rezultovala zaključcima i predlozima za predstojeće zajedničke aktivnosti prisutnih organizacija.