Koalicija protiv diskriminacije traži od svih državnih organa da podrže održavanje Parade ponosa zakazane za 2. oktobar i da na taj način omoguće svim gradjanima i gradjankama ovog društva da koriste pravo na slobodu okupljanja koje im se garantuje Ustavom i zakonima.

Koalicija protiv diskriminacije takodje apeluje na predstavnike javne vlasti da svojim izjavama, ne nanose štetu pripadnicima manjina i ne podstiču diskriminaciju, podsećajući istovremeno da je poštovanje ljudskih prava i jednak tretman svih gradjana imperativ svakog demokratskog društva u kakvom svi želimo da živimo.  Svesni smo činjenice da se samo zajedničkim radom i državnih organa i civilnog sektora i celog društva može unaprediti položaj pripadnika svih manjina u Srbiji .

Koalicija smatra da je u ovom trenutku od velike važnosti da Predsednik, Premijer i Gradonačelnik prime članove i članice organizacionog odbora Parade Ponosa i tom prilikom izraze nedvosmislenu podršku održavanju tog skupa i time pokažu da se zalažu za unapredjenje položaja pripadnika LGBT populacije i za poboljšanje statusa ljudska prava manjina uopšte.

Koaliciju protiv diskriminacije čine: Centar za unapređivanje pravnih studija, Civil Rights Defenders, Labris – organizacija za lezbejska ljudska prava, Mreža odbora za ljudska prava (CHRIS network), Udruženje studenata sa hendikepom, Gayten LGBT, PRAXIS i Regionalni centar za manjine.