Odbor za ljudska prava Valjevo je održao sastanke sa predstavnicima Gradskih odbora Srpske radikalne stranke, Liberalno demokratske stranke i Demokratske stranke kojima je predstavljen projekat i način postizanja cilja projekta. Odbor je dobio uveravanja da će inicijativa biti podržana na nivou odborničkih grupa i da će se preduzeti konkretni koraci za njenu realizaciju.

Radi operacionalizacije inicijative za dodelu sredstava za uklanjanje prepreka u Budžetu za 2012. godinu, održan je sastanak sa referentom Odeljenja za finansije Gradske uprave za društvene delatnosti Mirom Pantelić.

Takođe je gradonačelniku, načelnicama obe gradske uprave kao i načelnicama odeljenja za lokalni razvoj i finansije u cilju lobiranja dostavljeno pismo sa pozivom da se pridruže i podrže aktivnosti koje mogu da obezbede uklanjanje prepreka.

Na sastanku sa sekretarom Društva za cerebralnu paralizu Valjeva, Svetlanom Janković-Beljanski, detaljno su isplanirane dalje aktivnosti koje se prvenstveno odnose na zajednički nastup pred nadležnim organima koji će odlučivati o tome.