U okviru projekta „Poštuj različitosti – jednakost za sve“ održani su otvoreni forumi u Valjevu, Negotinu, Novom Pazaru i Novom Sadu radi ukazivanja na problem postojanja različitih prepreka za osobe sa invaliditetom, i pokretanje rešavanja ovog problema konstruktivnim dijalogom sa nadležnim organima lokalnih vlasti.

Otvorene Forume „Poštuj različitosti-jednakost za sve“ su imali priliku da prate i televizijski gledaoci. Ove događaje su emitovali TV kanali u sva četiri grada. U Novom Sadu Novosadska TV, u Valjevu TV Marš, u Negotinu TV Rama, a u Novom Pazaru TV Jedinstvo i Regionalna TV, koji ukupno pokrivaju 500.000 gledalaca.

Mreža CHRIS je putem elektronskih glasila doprinela da lokalne zajednice budu obaveštene o daljim naporima i pozitivnim rezultatima projekta „Poštuj različitosti-jednakost za sve“ koji se ostvaruju da bi se uklonile arhitektonske prepreke i omogućilo neometano kretanje naših sugrađana koji žive sa invaliditetom.