Projekat “Poštuj različitosti – Jednakost za sve”

Mreža Odbora za ljudska prava u Srbiji (CHRIS) nastavlja sa aktivnostima u očuvanju osnovnih ljudskih prava osoba sa invaliditetom u 2011. godini. Uspešni pilot projekat Odbora za ljudska prava u Nišu koji je ostvaren u 2010. i 2011. godini, „Uklonimo barijere – Jednakost za sve“, grana se dalje u četiri grada gde članice Mreže sprovode…

Dopiranje do javnosti putem lokalnih tv stanica

U okviru projekta „Poštuj različitosti – jednakost za sve“ održani su otvoreni forumi u Valjevu, Negotinu, Novom Pazaru i Novom Sadu radi ukazivanja na problem postojanja različitih prepreka za osobe sa invaliditetom, i pokretanje rešavanja ovog problema konstruktivnim dijalogom sa nadležnim organima lokalnih vlasti. Otvorene Forume „Poštuj različitosti-jednakost za sve“ su imali priliku da prate…

Novi Pazar, hotel Vrbak, 15. decembar 2011. godine

Na otvorenom forumu „Poštuj različitosti – jednakost za sve“ u Novom Pazaru učestvovali su predstavnici lokalne vlasti, nevladinih organizacija, organizacija koje okupljaju osobe sa invaliditetom, JP zavod za urbanizam i medija. Koordinator kancelarije Mreže CHRIS u Novom Pazaru, Alija Halilović, je predstavio projekat i izneo šta je do sada urađeno i planove za dalji rad…

Odbor za ljudska prava Negotin

Odbor za ljudska prava Negotin je održao sastanke sa poverenicom Liberalno demokratske partije Negotin, predsednikom i saradnicima Opštinskog odbora Ujedinjeni regioni Srbije, predsednikom i potpredsednikom Opštinskog odbora Srpske napredne stranke, predsednikom Opštinskog odbora Partije ujedinjenih penzionera Srbije, šefom odborničke grupe Socijalističke partije Srbije i poverenikom Demokratske stranke u Negotinu. Pored poslaničkih grupa, Odbor je o…

Sastanci sa lokalnim odborničkim grupama i predstavnicima lokalnih samouprava i komunalnih preduzeća u Valjevu, Negotinu, Novom Pazaru i Novom Sadu

Po obavljenom istraživanju o ustanovama koje nemaju zakonski propisane postavljene rampe kao i ostale preduslove koje obezbeđuju neometan pristup osobama sa invaliditetom u Novom Pazaru, Novom Sadu, Valjevu i Negotinu, projektni tim Mreže CHRIS je obradio dobijene podatke na osnovu kojih je izveo zaključke o postojećem stanju u ovim gradovima i napravio najrealističniju moguću procenu…