Mreža Odbora za ljudska prava u Srbiji (CHRIS) nastavlja sa aktivnostima u očuvanju osnovnih ljudskih prava osoba sa invaliditetom u 2011. godini. Uspešni pilot projekat Odbora za ljudska prava u Nišu koji je ostvaren u 2010. i 2011. godini, „Uklonimo barijere – Jednakost za sve“, grana se dalje u četiri grada gde članice Mreže sprovode svoje aktivnosti.

Projekat „Uklonimo barijere – Jednakost za sve“ je rezultirao usvajanjem nove budžetske linije u budžetu Grada Niša za 2011. godinu za uklanjanje arhitektonskih prepreka koje sprečavaju slobodno kretanje osoba sa invaliditetom. Sada Mreža CHRIS povećava svoje napore da bi postigla isto u Novom Sadu, Valjevu, Negotinu i Novom Pazaru svojim novim projektom za 2011. i 2012. godinu – „Poštuj različitosti – Jednakost za sve“. Projekat “Poštuj različitosti – jednakost za sve” je podržao Balkanski fond za demokratiju i Ambasada Kraljevine Holandije.

Uklanjanje arhitektonskih prepreka u ovim gradovima će, kako Mreža CHRIS snažno veruje, značiti da se štite osnovna ljudska prava osoba sa invaliditetom, da je smanjen nivo diskriminacije prema njima, i da će se obezbeđivanjem slobodnog pristupa javnim ustanovama i prostorima osobama sa invaliditetom obezbediti preduslovi za njihovo aktivno uključivanje u život lokalne zajednice – da se prema njima ukazuju poštovanje i odnos kao građanima sa jednakim pravima ne samo po zakonu i propisima već i u stvarnom životu.

Samim procesom sprovođenja projekta ostvaruju se još neki vredni efekti:

U posebnom, saradnja Mreže CHRIS sa organizacijama i udruženjima osoba sa invaliditetom i njihove zajedničke aktivnosti će podstaći poslanike u gradskim/opštinskim skupštinama da u budžetima za 2012. godinu predvide zasebne budžetske linije i iznose za uklanjanje arhitektonskih prepreka na objektima koji su odgovornost samouprava u Novom Sadu, Valjevu, Negotinu i Novom Pazaru.

Povrh toga, odgovornost predstavnika tih samouprava u pogledu poštovanja ljudskih prava svih građana kao i primena zakona i propisa u celini će biti izložena javnom ispitu.

Očekuje se povećanje nivoa učešća građana u procesima odlučivanja u vezi njihovih bitnih interesa povećanjem njihovog aktivnog uključivanja u život lokalne zajednice, kao i njihove svesti i solidarnosti po pitanjima diskriminacije osoba sa invaliditetom.

Značajno je i stvaranje partnerstava sa organizacijama osoba sa invaliditetom i organizacijama za ljudska prava i njihovo zajedničko aktivno angažovanje u sprovođenju projekata.