Na otvorenom forumu „Poštuj različitosti – jednakost za sve“ u Novom Pazaru učestvovali su predstavnici lokalne vlasti, nevladinih organizacija, organizacija koje okupljaju osobe sa invaliditetom, JP zavod za urbanizam i medija.

Koordinator kancelarije Mreže CHRIS u Novom Pazaru, Alija Halilović, je predstavio projekat i izneo šta je do sada urađeno i planove za dalji rad i saradnju, a pravnica Mreže CHRIS, Mersiha Redžović, je predstavila pravne propise, međunarodna dokumenta koja je Srbija ratifikovala i domaće zakone sa posebnim osvrtom na Zakon o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom i njegovom primenom pet godina nakon donošenja.

Dosadašnji rad, probleme sa kojima se sreću u svakodnevnom životu i radu kao i planove koji se odnose na dalji rad i saradnju sa drugim organizacijama osoba sa invaliditetom su predstavile predstavnice organizacija osoba sa svoje organizacije, i to: Adela Džanefendić iz Udruženja za cerebralnu paralizu, Mirsada Ajdinović iz Međjuopštinske organizacija saveza slepih i slabovidih Novi Pazar i Azra Ljajić iz Udruženja za pomoć mentalno nedovoljno razvijenih osoba.

Predstavnici gradske uprave Zora Mijaljević i Safet Redžepović govorili su o dosadašnjem učinku lokalne samouprave na uklanjanju arhitektonskih prepreka kao i o problemima koji ih delimično sprečavaju u efikasnijem radu u ovoj oblasti, dok je predstavnik JP Zavod za urbanizam Enko Ćorović ukazao na probleme infrastrukture grada koji otežavaju uklanjanje prepreka za osobe sa invaliditetom.

Jedan od zaključaka sa ovog sastanka je da će popis iz 2011. godine dati prilično tačan broj osoba sa invaliditetom i sprečiće se eventualno manipulisanje i smanjivanje stvarnog broja. U pogledu ciljeva projekta „Poštuj različitosti – jednakost za sve“, zaključeno je da se u predlogu budžeta za 2012. godinu predlože prioriteti za uklanjanje prepreka, da se snime sve funkcionalne i nefunkcionalne rampe, staze za slabovide, semafori za gluve i da se nađe rešenje za nefunkcionalne trotoare i parking mesta za vozila osoba koje žive sa invaliditetom. Pored toga, naglašeno je da se prilikom izgradnje stambenih objekata Odeljenje za urbanizam grada Novog Pazara treba da pridržava obaveze da se za svaki stan od 70m2 predvidi jedno garažno mesto u okviru objekta i time se ulice oslobode površine na kojima se mogu obezbediti pristupne rampe i staze za bezbedno kretanje osoba sa invaliditetom.

Predstavnici gradske uprave izrazili su interesovanje za ovaj problem i potvrdili da će podržati incijativu za izdvajanje posebne budžetske stavke u budžetu grada Novog Pazara od 1.000.000 dinara za uklanjanje arhitektonskih prepreka.