Po obavljenom istraživanju o ustanovama koje nemaju zakonski propisane postavljene rampe kao i ostale preduslove koje obezbeđuju neometan pristup osobama sa invaliditetom u Novom Pazaru, Novom Sadu, Valjevu i Negotinu, projektni tim Mreže CHRIS je obradio dobijene podatke na osnovu kojih je izveo zaključke o postojećem stanju u ovim gradovima i napravio najrealističniju moguću procenu sredstava potrebnih za uklanjanje arhitektonskih prepreka. Na osnovu ove analize i analize budžeta četiri grada za 2012. godinu, definisane su posebne budžetska linije za uklanjanje arhitektonskih prepreka kao i iznosi za budžetske linije za svaki grad.

Na osnovu činjenica koje daju sliku stanja u ovim gradovima koje ne priliči odgovornim i humanim zajednicama na početku 21. veka, organizacije članice Mreže CHRIS su pokrenule aktivnosti javnog zastupanja i održale sastanke sa lokalnim odborničkim grupama, predstavnicima lokalnih samouprava i komunalnih preduzeća u Valjevu, Negotinu, Novom Pazaru i Novom Sadu u periodu novembar-decembar 2011. godine da bi se osiguralo redovno uklanjanje arhitektonskih prepreka u predstojećim godinama.