BROJEVI I PORUKE IZVEŠTAJA UN IZ 2011. GODINE

Prošlogodišnji izveštaj Ujedinjenih nacija koga su razvile Svetska zdravstvena organizacija (SZO) i Svetska Banka, alarmirao je brojem od preko jedne milijarde ljudi širom sveta koji žive sa nekim oblikom invaliditeta i pozvao na uklanjanje prepreka koje često oteraju ljude sa invaliditetom na „margine društva“, „Invaliditet je deo ljudskog stanja. Skoro svako od nas će biti…

KONVENCIJA UN O PRAVIMA OSOBA SA INVALIDITETOM I SRBIJA

Konvencija UN o pravima osoba sa invaliditetom (Konvencija) sa Opcionim Protokolima je bila usvojena 13. decembra 2006. godine u sedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku, a od 30. marta 2007. godine bila je otvorena za potpisivanje. Republika Srbija je potvrdila Konvenciju 2009. godine i potpisala Opcione Protokole 2007. Države strane ugovornice koje su potvrdile Konvenciju obavezale…

O ISHODIMA U ČINJENICAMA I BROJKAMA

održano 13 sastanaka sa predstavnicima lokalnih samouprava, održano 13 sastanaka sa lokalnim organizacijama osoba sa invaliditetom, održano 15 sastanaka sa predstavnicima političkih partija prisutnih u lokalnim samoupravama, sklopljeno 12 lokalnih koalicija sa lokalnim organizacijama osoba sa invaliditetom u četiri grada, održano četiri Otvorenih foruma u četiri grada, održano četiri sastanaka/panel diskusija zajedno sa organizacijama osoba…

BROŠURA „POŠTUJ RAZLIČITOSTI – JEDNAKOST ZA SVE“ 2011.

Najnovija brošura „Poštuj različitosti – jednakost za sve“ je sveobuhvatno, prošireno i revidirano izdanje koje je projektni tim Mreže CHRIS priredio uz mnogo promišljanja i pažnje. U sažetom postavljanju problema potcrtane su glavne aktuelne prepreke u rešavanju problema, što je uglavnom i odredilo zadatak i glavni cilj projekta. Pored domaćih i međunarodnih zakona koji regulišu…

IZDVOJENA SREDSTVA U BUDŽETIMA ČETIRI GRADA ZA 2012. GODINU

Sastanci u Valjevu, Negotinu, Novom Pazaru i Novom Sadu su pokazali da na nivou lokalnih odborničkih grupa i predstavnika lokalnih samouprava i komunalnih preduzeća postoji razumevanje za problem naših sugrađana koji je dosada bio uglavnom nerešiv i koji se zajedničkim naporima i konkretnim akcijama može rešiti upravo na nivou lokalnih samouprava. Sagovornici su kolegama iz…

Otvoreni forumi “Poštuj različitosti-jednakost za sve” kancelarija CHRIS u Valjevu, Negotinu, Novom Pazaru i Novom Sadu

U okviru projekta „Poštuj različitosti – jednakost za sve“ održani su otvoreni forumi u Valjevu, Negotinu, Novom Pazaru i Novom Sadu radi ukazivanja na problem postojanja različitih prepreka za osobe sa invaliditetom i pokretanje rešavanja ovog problema konstruktivnim dijalogom sa nadležnim organima lokalnih vlasti. Organizacije članice Mreže odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS su…

Valjevo, Skupština grada Valjeva, 22. decembar 2011 . godine

Okruglom stolu „Poštuj različitosti-jednakost za sve“ odazvao se veliki broj članova Udruženja osoba sa invaliditetom, kao i drugih udruženja i pojedinaca koji u svom radu na različite načine nesebično doprinose boljem životnom okruženju najugroženijih građana Valjeva. Pored predstavnika lokalnih medija, okruglom stolu je prisustvovala i načelnica Odeljenja za društvene delatnosti gradske uprave. Učesnici skupa su…

Dopiranje do javnosti putem lokalnih tv stanica

U okviru projekta „Poštuj različitosti – jednakost za sve“ održani su otvoreni forumi u Valjevu, Negotinu, Novom Pazaru i Novom Sadu radi ukazivanja na problem postojanja različitih prepreka za osobe sa invaliditetom, i pokretanje rešavanja ovog problema konstruktivnim dijalogom sa nadležnim organima lokalnih vlasti. Otvorene Forume „Poštuj različitosti-jednakost za sve“ su imali priliku da prate…

Novi Pazar, hotel Vrbak, 15. decembar 2011. godine

Na otvorenom forumu „Poštuj različitosti – jednakost za sve“ u Novom Pazaru učestvovali su predstavnici lokalne vlasti, nevladinih organizacija, organizacija koje okupljaju osobe sa invaliditetom, JP zavod za urbanizam i medija. Koordinator kancelarije Mreže CHRIS u Novom Pazaru, Alija Halilović, je predstavio projekat i izneo šta je do sada urađeno i planove za dalji rad…

Odbor za ljudska prava Negotin

Odbor za ljudska prava Negotin je održao sastanke sa poverenicom Liberalno demokratske partije Negotin, predsednikom i saradnicima Opštinskog odbora Ujedinjeni regioni Srbije, predsednikom i potpredsednikom Opštinskog odbora Srpske napredne stranke, predsednikom Opštinskog odbora Partije ujedinjenih penzionera Srbije, šefom odborničke grupe Socijalističke partije Srbije i poverenikom Demokratske stranke u Negotinu. Pored poslaničkih grupa, Odbor je o…

Sastanci sa lokalnim odborničkim grupama i predstavnicima lokalnih samouprava i komunalnih preduzeća u Valjevu, Negotinu, Novom Pazaru i Novom Sadu

Po obavljenom istraživanju o ustanovama koje nemaju zakonski propisane postavljene rampe kao i ostale preduslove koje obezbeđuju neometan pristup osobama sa invaliditetom u Novom Pazaru, Novom Sadu, Valjevu i Negotinu, projektni tim Mreže CHRIS je obradio dobijene podatke na osnovu kojih je izveo zaključke o postojećem stanju u ovim gradovima i napravio najrealističniju moguću procenu…