Newsletter

BROJEVI I PORUKE IZVEŠTAJA UN IZ 2011. GODINE

15/02/2012

Prošlogodišnji izveštaj Ujedinjenih nacija koga su razvile Svetska zdravstvena organizacija (SZO) i Svetska Banka, alarmirao je brojem od preko jedne milijarde ljudi širom sveta koji žive sa nekim oblikom invaliditeta i pozvao na uklanjanje prepreka koje često oteraju ljude sa invaliditetom na „margine društva“, „Invaliditet je deo ljudskog stanja. Skoro svako od nas će biti […]

Dalje...

KONVENCIJA UN O PRAVIMA OSOBA SA INVALIDITETOM I SRBIJA

15/02/2012

Konvencija UN o pravima osoba sa invaliditetom (Konvencija) sa Opcionim Protokolima je bila usvojena 13. decembra 2006. godine u sedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku, a od 30. marta 2007. godine bila je otvorena za potpisivanje. Republika Srbija je potvrdila Konvenciju 2009. godine i potpisala Opcione Protokole 2007. Države strane ugovornice koje su potvrdile Konvenciju obavezale […]

Dalje...

„POŠTUJ RAZLIČITOSTI – JEDNAKOST ZA SVE“ NA NAMA JE

15/02/2012

Mreža odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS želi da se zahvali svim dobrim ljudima koji su nesebično učestvovali i podržavali projekat svih ovih godina i koji su nam pomogli da naučimo suštinski o problemu naših sugrađana koji ima mnogo lica, o našim ustanovama i njihovim zgradama, o javnom prostoru, o nama i našim životima, […]

Dalje...

O ISHODIMA U ČINJENICAMA I BROJKAMA

15/02/2012

održano 13 sastanaka sa predstavnicima lokalnih samouprava, održano 13 sastanaka sa lokalnim organizacijama osoba sa invaliditetom, održano 15 sastanaka sa predstavnicima političkih partija prisutnih u lokalnim samoupravama, sklopljeno 12 lokalnih koalicija sa lokalnim organizacijama osoba sa invaliditetom u četiri grada, održano četiri Otvorenih foruma u četiri grada, održano četiri sastanaka/panel diskusija zajedno sa organizacijama osoba […]

Dalje...

BROŠURA „POŠTUJ RAZLIČITOSTI – JEDNAKOST ZA SVE“ 2011.

15/02/2012

Najnovija brošura „Poštuj različitosti – jednakost za sve“ je sveobuhvatno, prošireno i revidirano izdanje koje je projektni tim Mreže CHRIS priredio uz mnogo promišljanja i pažnje. U sažetom postavljanju problema potcrtane su glavne aktuelne prepreke u rešavanju problema, što je uglavnom i odredilo zadatak i glavni cilj projekta. Pored domaćih i međunarodnih zakona koji regulišu […]

Dalje...

IZDVOJENA SREDSTVA U BUDŽETIMA ČETIRI GRADA ZA 2012. GODINU

10/02/2012

Sastanci u Valjevu, Negotinu, Novom Pazaru i Novom Sadu su pokazali da na nivou lokalnih odborničkih grupa i predstavnika lokalnih samouprava i komunalnih preduzeća postoji razumevanje za problem naših sugrađana koji je dosada bio uglavnom nerešiv i koji se zajedničkim naporima i konkretnim akcijama može rešiti upravo na nivou lokalnih samouprava. Sagovornici su kolegama iz […]

Dalje...

Otvoreni forumi “Poštuj različitosti-jednakost za sve” kancelarija CHRIS u Valjevu, Negotinu, Novom Pazaru i Novom Sadu

24/12/2011

U okviru projekta „Poštuj različitosti – jednakost za sve“ održani su otvoreni forumi u Valjevu, Negotinu, Novom Pazaru i Novom Sadu radi ukazivanja na problem postojanja različitih prepreka za osobe sa invaliditetom i pokretanje rešavanja ovog problema konstruktivnim dijalogom sa nadležnim organima lokalnih vlasti. Organizacije članice Mreže odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS su […]

Dalje...

Valjevo, Skupština grada Valjeva, 22. decembar 2011 . godine

23/12/2011

Okruglom stolu „Poštuj različitosti-jednakost za sve“ odazvao se veliki broj članova Udruženja osoba sa invaliditetom, kao i drugih udruženja i pojedinaca koji u svom radu na različite načine nesebično doprinose boljem životnom okruženju najugroženijih građana Valjeva. Pored predstavnika lokalnih medija, okruglom stolu je prisustvovala i načelnica Odeljenja za društvene delatnosti gradske uprave. Učesnici skupa su […]

Dalje...

Dopiranje do javnosti putem lokalnih tv stanica

16/12/2011

U okviru projekta „Poštuj različitosti – jednakost za sve“ održani su otvoreni forumi u Valjevu, Negotinu, Novom Pazaru i Novom Sadu radi ukazivanja na problem postojanja različitih prepreka za osobe sa invaliditetom, i pokretanje rešavanja ovog problema konstruktivnim dijalogom sa nadležnim organima lokalnih vlasti. Otvorene Forume „Poštuj različitosti-jednakost za sve“ su imali priliku da prate […]

Dalje...

Novi Pazar, hotel Vrbak, 15. decembar 2011. godine

16/12/2011

Na otvorenom forumu „Poštuj različitosti – jednakost za sve“ u Novom Pazaru učestvovali su predstavnici lokalne vlasti, nevladinih organizacija, organizacija koje okupljaju osobe sa invaliditetom, JP zavod za urbanizam i medija. Koordinator kancelarije Mreže CHRIS u Novom Pazaru, Alija Halilović, je predstavio projekat i izneo šta je do sada urađeno i planove za dalji rad […]

Dalje...