• održano 13 sastanaka sa predstavnicima lokalnih samouprava,
 • održano 13 sastanaka sa lokalnim organizacijama osoba sa invaliditetom,
  održano 15 sastanaka sa predstavnicima političkih partija prisutnih u lokalnim samoupravama,
 • sklopljeno 12 lokalnih koalicija sa lokalnim organizacijama osoba sa invaliditetom u četiri grada,
 • održano četiri Otvorenih foruma u četiri grada,
 • održano četiri sastanaka/panel diskusija zajedno sa organizacijama osoba sa invaliditetom i predstavnicima lokalnih vlasti da bi se napravio spisak prioriteta za početak uklanjanja arhitektonskih prepreka,
 • ojačani su kapaciteti organizacija osoba sa invaliditetom, a njihovi članovi ohrabreni da štite svoja prava,
 • politička vidljivost osoba sa invaliditetom i njihovih organizacija je stavljena u žižu pažnje lokalnih vlasti i zajednica,
 • četiri TV emisije o projektu „Poštuj različitosti – jednakost za sve“ i njegovim aktivnostima su prikazane na lokalnim TV kanalima u četiri grada,
 • četiri otvorena foruma pod nazivom „Poštuj različitosti – jednakost za sve“ su takođe prikazali lokalni TV kanali u četiri grada,
 • ukupno 500.000 gledaoca koje pokrivaju sledeći TV kanali: u Novom Sadu Novosadska TV, u Valjevu TV Marš, u Negotinu TV Rama, i u Novom Pazaru TV Jedinstvo i Regionalna TV, imali su priliku da se informišu o problemu osoba sa invaliditetom nastalom zbog prepreka, o izvedenim projektnim aktivnostima i postignutim rezultatima, i
 • izdato je novo, prošireno izdanje brošure „Poštuj različitosti – jednakost za sve“ i podeljeno svim akterima projekta kao i relevantnim ustanovama i preduzećima.