BROJEVI I PORUKE IZVEŠTAJA UN IZ 2011. GODINE

Prošlogodišnji izveštaj Ujedinjenih nacija koga su razvile Svetska zdravstvena organizacija (SZO) i Svetska Banka, alarmirao je brojem od preko jedne milijarde ljudi širom sveta koji žive sa nekim oblikom invaliditeta i pozvao na uklanjanje prepreka koje često oteraju ljude sa invaliditetom na „margine društva“, „Invaliditet je deo ljudskog stanja. Skoro svako od nas će biti…

KONVENCIJA UN O PRAVIMA OSOBA SA INVALIDITETOM I SRBIJA

Konvencija UN o pravima osoba sa invaliditetom (Konvencija) sa Opcionim Protokolima je bila usvojena 13. decembra 2006. godine u sedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku, a od 30. marta 2007. godine bila je otvorena za potpisivanje. Republika Srbija je potvrdila Konvenciju 2009. godine i potpisala Opcione Protokole 2007. Države strane ugovornice koje su potvrdile Konvenciju obavezale…

O ISHODIMA U ČINJENICAMA I BROJKAMA

održano 13 sastanaka sa predstavnicima lokalnih samouprava, održano 13 sastanaka sa lokalnim organizacijama osoba sa invaliditetom, održano 15 sastanaka sa predstavnicima političkih partija prisutnih u lokalnim samoupravama, sklopljeno 12 lokalnih koalicija sa lokalnim organizacijama osoba sa invaliditetom u četiri grada, održano četiri Otvorenih foruma u četiri grada, održano četiri sastanaka/panel diskusija zajedno sa organizacijama osoba…

BROŠURA „POŠTUJ RAZLIČITOSTI – JEDNAKOST ZA SVE“ 2011.

Najnovija brošura „Poštuj različitosti – jednakost za sve“ je sveobuhvatno, prošireno i revidirano izdanje koje je projektni tim Mreže CHRIS priredio uz mnogo promišljanja i pažnje. U sažetom postavljanju problema potcrtane su glavne aktuelne prepreke u rešavanju problema, što je uglavnom i odredilo zadatak i glavni cilj projekta. Pored domaćih i međunarodnih zakona koji regulišu…