Okruglom stolu „Poštuj različitosti-jednakost za sve“ odazvao se veliki broj članova Udruženja osoba sa invaliditetom, kao i drugih udruženja i pojedinaca koji u svom radu na različite načine nesebično doprinose boljem životnom okruženju najugroženijih građana Valjeva. Pored predstavnika lokalnih medija, okruglom stolu je prisustvovala i načelnica Odeljenja za društvene delatnosti gradske uprave.

Učesnici skupa su ukazali na velike probleme sa kojima se svakodnevno sreću uopšteno kada su u pitanju fizičke prepreke u Valjevo ali isto tako i na nezavidnu materijalnu i socijalnu situaciju u kojoj se nalaze. Takođe je posebno ukazano na propuste koji su napravljeni prilikom rekonstrukcije Karađorđeve ulice ali je i ocenjeno da je napravljen jedan veliki iskorak u pravcu obezbeđivanja pristupačnosti i jednakih uslova za sve sugrađane i sugrađanke.

Očekivanja prisutnih su da inicijativa, koju je pokrenula Mreža odbora za ljudska prava u Srbiji – CHRIS, a realizuje je Odbor za ljudska prava Valjevo, bude prihvaćena i da se u budžetu grada Valjeva za 2012. godinu predvide sredstva od jedan i po milion dinara za početak uklanjanja arhitektonskih barijera na objektima lokalnih organa javne vlasti i pristupnim raskrsnicama.

Prisutni su na kraju skupa ukazali na spremnost da svojim savetima i predlozima doprinesu da uklanjanje arhitektonskih barijera u Valjevu bude realizovano kvalitetno i u skladu sa najvišim standardima i potrebama osoba sa invaliditetom.