Odbor za ljudska prava Negotin je održao sastanke sa poverenicom Liberalno demokratske partije Negotin, predsednikom i saradnicima Opštinskog odbora Ujedinjeni regioni Srbije, predsednikom i potpredsednikom Opštinskog odbora Srpske napredne stranke, predsednikom Opštinskog odbora Partije ujedinjenih penzionera Srbije, šefom odborničke grupe Socijalističke partije Srbije i poverenikom Demokratske stranke u Negotinu.

Pored poslaničkih grupa, Odbor je o ciljevima projekta razgovarao i sa predsednikom Skupštine opštine Negotin, Milanom Urukovićem, predsednikom Opštine Negotin, Vlajkom Đorđevićem, i direktorom Javnog preduzeća za komunalne delatnosti Badnjevo, Čedomirom Bankovićem.

Na svim ovim sastancima je zatraženo da se pruži podrška inicijativi Odbora za ljudska prava Negotin i Mreže Odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS za izdvajanje posebne budžetske stavke u okviru budžeta Skupštine opštine Negotin u 2012. godini za početak uklanjanja arhitektonskih barijera na javnim objektima i pristupnim raskrsnicama. Sve odborničke grupe i predsednici Skupštine opštine i Opštine Negotin, kao i direktor Javnog preduzeća za komunalne delatnosti Badnjevo potvrdili su da će podržati inicijativu u okviru svojih nadležnosti.