Svima nam je važno da poštujemo ljudske razlike i da postupamo pravično. Niko ne treba da se nađe u nepovoljnom položaju zbog svog etničkog porekla, verovanja, invaliditeta, ili bilo kog ličnog svojstva. I zbog toga je važno da ustanemo protiv svih oblika diskriminacije zato što one stvaraju prepreke u ostvarivanju jednakosti za sve ljude. Svedoci smo svakodnevno da se prepreke stvorene u glavi materijalizuju u prepreke koje sprečavaju naše sugrađane da se slobodno kreću ulicama ili da uđu u školu, dom zdravlja, sud, bioskop i sve ostale zdravstvene, obrazovne, kulturne, republičke ili opštinske ustanove zato što žive sa invaliditetom. A da sve promenimo na bolje potrebne je samo da budemo posvećeniji i odgovorniji prema vlastitoj zajednici da bi se obezbedio jednak pristup svima za sve usluge. Iskazivanje poštovanja i ljudskosti prema bližnjima je jedini put ka uspešnom društvu.

E-bilten je podržao Balkanski fond za demokratiju i Ambasada Kraljevine Holandije.