Vojvođanski centar za ljudska prava u saradnji sa lokalnim organizacijama osoba sa invaliditetom: „Centar živeti uspravno“ i „…Iz kruga-Vojvodina“, organizovao je otvoreni forum pod nazivom „Poštuj različitosti – Jednakost za sve“. Na Forumu su učestvovali i članovi udruženja distrofičara Novog Sada, Gradska uprava za komunalne poslove, Komunalna policija, Skupština grada Novog Sada, kabinet gradonačelnika Novog Sada, članovi Inženjerske komore Srbije, radnici Građevinske inpekcije, Gradska uprava za socijalnu i dečiju zaštitu, predstavnici JP Urbanizam.

Na Otvorenom forumu je donet zaključak da je najbolje rešenje doneti Strategiju za poboljšanje položaja osoba sa invaliditetom, koja će obuhvatiti sve oblasti (kulturu, obrazovanje, zdravstvo, socijalna zaštita). Strategiju će izraditi udruženja osoba sa invaliditetom iz Novog Sada, čije će prezentovanje i usvajanje biti organizovano marta 2012. godine.