Mreža Odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS, koju čine Odbor za ljudska prava Niš, Odbor za ljudska prava Valjevo, Odbor za ljudska prava Negotin, Vojvođanski centar za ljudska prava Novi Sad i Građanski forum Novi Pazar je, u periodu od 16. do 21. januara 2012. održala strateško planiranje za period 2012. – 2014. godine. Strateško planiranje Mreže CHRIS je rađeno za period od tri godine, gde su se jasno definisali ciljevi i pravci kojima će se CHRIS Mreža baviti.
Na strateškom planiranju Mreže CHRIS učestvovali su svi zaposleni u Mreži CHRIS, osim pravnice iz Novog Sada koja je bila sprečena da prisustvuje. Konsultant na strateškom planiranju Mreže CHRIS bio je Mladen Majetić, a strateško planiranje je održano zahvaljujući podršci Civil rights defenders i Open Society institute.