Apel Narodnoj skupštini RS

Koalicija protiv diskriminacije, Koalicija za pristup pravdi i partnerske organizacije apeluju na poslanike Narodne skupštine da u toku tekućeg zasedanja usvoje Zakon o dopunama Zakona o vanparničnom postupku.

Vlada RS je 30. januara 2012. godine uputila Narodnoj skupštini na usvajanje Predlog zakona o dopunama Zakona o vanparničnom postupku sa ciljem da se licima koja iz objektivnih razloga ne mogu da ispune uslove za upis u matičnu knjigu rođenih u upravnom postupku po odredbama Zakona o matičnim knjigama, omogući da u vanparničnom postupku pred sudom regulišu svoj status i tako izađu iz položaja pravno nevidljivih lica.

Nevladine organizacije, kao i Evropska Unija, Savet Evrope, UNHCR i druge međunarodne organizacije godinama zagovaraju sistemsko rešenje problema sa kojim se suočavaju pravno nevidljiva lica.

Apelujemo na vladajuću koaliciju u Narodnoj skupštini i sve narodne poslanike da usvoje Predlog zakona jer bi svako dalje odlaganje rešavanja ovog problema na predloženim osnovama bilo u potpunosti neopravdano i sasvim suprotno interesima pravno nevidljivih lica.

U Beogradu, 1. mart 2012. godine

 

Apel upućuju:

Koalicija protiv diskriminacije koju čine:

Centar za unapređivanje pravnih studija

Civil Right Defenders

Mreža odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS koju čine:

Odbor za ljudska prava Valjevo

Odbor za ljudska prava Niš

Odbor za ljudska prava Negotin

Vojvođanski centar za ljudska prava

Građanski forum Novi Pazar

Gayten LGBT

Labris

Udruženje studenata sa hendikepom

Praxis

Regionalni centar za manjine

 

Koalicija za pristup pravdi koju čine:

Centar za unapređivanje pravnih studija

Civil Right Defenders

Praxis

Mreža odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS koju čine:

Odbor za ljudska prava Valjevo

Odbor za ljudska prava Niš

Odbor za ljudska prava Negotin

Vojvođanski centar za ljudska prava

Građanski forum Novi Pazar

Fond za humanitarno pravo

Inicijativa mladih za ljudska prava

Nezavisno društvo novinara Vojvodine

Sandžački odbor za zaštitu ljudskih prava i sloboda

 

Apelu se pridružuju:

1.   NVO Atina

2.   NVO Nexus, Vranje

3.   URBAN-IN, Centar za razvoj neprofitnog sektora Sandzaka

4.   Humanitarno udruženje Zavičaj za povratak, Kragujevca

5.   Nepušački edukativni centar -RP Kragujevac

6.   Žene u crnom

7.   Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM

8.   Beogradski centar za bezbednosnu politiku

9.   Udruženje tumača za lica oštećenog sluha Srbije

10. Centar za praktičnu politiku

11. Humanitarni centar za integraciju i toleranciju, Novi Sad

12. Građanske inicijative

13. Udruženje Sveti Spas

14. Društvo za mir, razvoj i ekologiju

15. Centar za decu i omladinu, Vrnjačka Banja

16. Beogradski centar za ljudska prava

17. UG „Nezavisni ženski centar“, Dimitrovgrad

18. Balkanski centar za migracije i humanitarne aktivnosti

19. Udruženje „Narodni Parlament“, Leskovac

20. Novosadski humanitarni centar

21. Hartefakt

22. CRTA

23. Queeria Centar

24. Odbor za ljudska prava, Leskovac

25. NVO Fraktal

26. Centar za međunarodne i bezbednosne poslove

27. Centar za ljudska prava, Niš

28. Centar za razvoj civilnog društva

29. Nezavisno udruženje novinara Srbije

30. Građanska akcija, Pančevo

31. Ženska romska mreža Banata

32. Novosadska lezbejska organizacija

33. …IZ KRUGA – VOJVODINA, organizacija za podršku ženama s invaliditetom

34. Centar za prava Romkinja, Niš

35. Žene na delu

36. Udruženje građana „Zajedno, zajedno“

37. Udruženje „Prostor“

38. Rekonstrukcija Ženski fond

39. Udruženje za zaštitu i unapređenje položaja dece i mladih “KORAK NAPRED”, Kruševac

40. Udruženje građana Iskra, Loznica

41. IAN Međunarodna mreža pomoći

42. YUROM Centar

43. Romski ženski centar BIBIJA

44. Humanitarno udruženje Roma

45. Udruženje samohranih majki, Niš

  1. Doc.dr Žolt Lazar, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

47. Ljiljana Smajlović

48. Draško Bjelica

49. Vladislav Radaković

50. Ružica Dević

51. Snežana Baralić Bošnjak, pomoćnica sekretara za kulturu, informisanje, sport, brigu o mladima i    civilni sektor, Gradska uprava Grada Pančeva

52. Milica Todorović, odbornica u Skupštini grada Pančeva

53. Desanka Drobac