Koalicija protiv diskriminacije ustanovila je “Godišnju nagradu za borbu protiv diskriminacije” kao priznanje pojedincima, organizacijama, institucijama, kompanijama i medijima koji su u toku jedne godine učinili najviše napora u suzbijanju diskriminacije prema manjinskim i marginalizovanim grupama ili doprineli unapređenju jednakosti svih građana i građanki u Srbiji. O dobitnicima nagrada odlučuje Koalicija protiv diskriminacije na osnovu predloga koje su joj do kraja 2011. godine, dostavili pojedinci i organizacije. Članice Koalicije protiv diskriminacije su: Centar za unapređivanje pravnih studija, Civil Rights Defenders, Labris – organizacija za lezbejska ljudska prava, Mreža odbora za ljudska prava (CHRIS network), Udruženje studenata sa hendikepom, Gayten LGBT, PRAXIS i Regionalni centar za manjine.

Nagrade za borbu protiv diskriminacije”, dodeljuju se za izuzetan  doprinos  u borbi protiv diskriminacije u Srbiji svake godine od 2008. godine i to u pet kategorija:

 • Javna vlast (institucije javne vlasti, poslanici/e, funkcioneri/ke)
 • Organizacije civilnog društva (nvo, sindikati, profesionalna udruženja)
 • Mediji (javna glasila, novinari/ke, profesionalna udruženja)
 • Biznis sektor (preduzeća,  poslovni ljudi)
 • Javne ličnosti (umetnici/e, sportisti/kinje, glumci/ice, pevači/ce,  političari/ke)

Ove godine dobitnici “Nagrade za borbu protiv diskriminacije” za izuzetan doprinos u borbi protiv diskriminacije u 2011. godini su:

 • Javna vlast – Dragana Todorovic, Zavod za ravnopravnost polova Vojvodine
 • Organizacije civilnog društva – Grupa Spomenik – Radna grupa “Četiri lica Omarske”
 • Mediji  – Snežana Čongradin, novinarka dnevnog lista „Danas“
 • Biznis sektor – Medijski arhiv Ebart
 • Javne ličnosti  – Stevan Filipović – filmski reditelj, autor filma „Šišanje

Nagrade dobitnicima uručio je:

 • Nj.E. Ambasador Vensan Dežer, Šef delegacije Evropske Unije u Srbiji