U petak 4. maja 2012. godine u Medija centru predstavljena su tri nova modela zakona u oblasti borbe protiv diskriminacije.

Centar za unapređivanje pravnih studija i ostale organizacije-članice Koalicije protiv diskriminacije, uz konsultantsku pomoć pravnih stručnjaka AIRE centra iz Londona, izradile su tri nova modela zakona u oblasti borbe protiv diskriminacije i to:

Model zakona o razlozima i postupku ograničenja i zaštite pojedinih prava i sloboda

Model zakona o registrovanim istopolnim zajednicama

Model zakona o priznavanju pravnih posledica promene pola i utvrđivanja transeksualizma

Sva tri modela zakona nastali su u cilju otvaranja dijaloga o budućim zakonskim rešenjima vezanim za obezbeđivanje pune jednakosti i zaštite prava istopolnih parova, zatim trans-osoba, kao i lica sa urođenom ili stečenom fizičkom, senzornom, intelektualnom ili emocionalnom onesposobljenošću. Predložena rešenja bi s toga trebalo razumeti kao početni radni materijal, na osnovu kojeg bi dalje, u saradnji pre svega sa organizacijama koje su posvećene pravima ovih kategorija lica, bilo moguće razmišljati o naprednijim, odnosno adekvatnijim normativnim rešenjima.

O sadržini svakog od tri ponuđena modela zakona govorili su  predstavnici Koalicije protiv diskriminacije, kao i predstavnici AIRE centra.

  • dr Saša Gajin, Koalicija protiv diskriminacije, CUPS
  • Biljana Braithwaite, AIRE centar
  • Jovanka Todorović Savović, Labris
  • Adam Weiss, AIRE centar
  • Milan Đurić, GAYTEN LGBT, Centar za promociju prava seksualnih manjina
  • Ljupka Mihajlovska, Udruženje studenata sa hendikepom
  • Luke Clements, AIRE centar