U okviru projekta „Zaštita podataka o ličnosti“ koji Partneri za demokratske promene Srbija (Partneri Srbija) i Mreža Odbora za ljudska prava u Srbiji (CHRIS) sprovode u saradnji sa Poverenikom za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti (Poverenik), a uz podršku Fondacije za otvoreno društvo Srbija i Delegacije Evropske unije u Srbiji, u Kovačici se od 1. do 4. juna održava obuka za predstavnike organizacija civilnog društva (OCD) za rad u oblasti zaštite podataka o ličnosti.

Ova obuka unapređuje kapacitete OCD širom Srbije i osnažuje ih da prate i zagovaraju pravilnu obradu ličnih podataka, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (ZZPL), kao i da pruže pravnu pomoć građanima i drugim organizacijama radi efikasne zaštite privatnosti građana u skladu sa najvišim međunarodnim standardima. Na obuci učestvuje ukupno 21 predstavnik OCD iz ukupno osam gradova i opština sa teritorije Srbije. Obuku je otvorio Poverenik Rodoljub Šabić i tom prilikom pozvao učesnike da pruže podršku ovoj instituciji u ostvarivanju svog mandata.

Predavači na obuci su predstavnici Službe Poverenika, a teme koje se obrađuju na obuci su, između ostalog: osnovna načela ZZPL; prava građana u pogledu obrade podataka; zaštita podataka o ličnosti na internetu; postupanje medija i OCD u skladu sa ZZPL; odnos prava na zaštitu podataka o ličnosti i prava na slobodan pristup informacijama; iznošenje podataka o ličnosti iz zemlje, i dr.