Organizacije za zaštitu ljudskih prava zahtevaju od nadležnih republičkih i gradskih vlasti da hitno preduzmu mere kako bi se obezbedili minimalni uslovi za dostojanstveno stanovanje Roma koji su iseljeni iz neformalnog naselja Belvil u Niš.

Podsećanja radi, 26. aprila 2012. godine Gradska uprava grada Beograda je iselila oko hiljadu Roma i Romkinja koji su stanovali u neformalnom naselju Belvil. Porodice koje su interno raseljene sa Kosova ili imaju prebivalište u Beogradu smeštene su u kontejnerska naselja na obodu Beograda, dok su porodice koje imaju prebivalište u gradovima širom Srbije proterane u svoja mesta prebivališta. Četiri romske porodice sa sedmoro dece smešteno je u napušteni magacin u Nišu u kom nemaju pristup vodi i električnoj energiji, dok su higijenski i životni uslovi ispod minimuma koji se smatra dostojnim čoveka. U proteklom periodu niške organizacije za zaštitu ljudskih prava pokušale su da direktnom pomoći i razgovorima sa predstavnicima vlasti utiču na rešavanje problema sa kojima se suočavaju Romi koji su smešteni u ovom magacinu. Međutim, nakon više od sedamdesetpet dana, gradske vlasti Niša i republički organi nisu preduzeli mere kojima bi se tim porodicama obezbedili elementarni uslovi za život – pristup pijaćoj vodi, električnoj energiji i sanitarnim uslovima. Izuzetno loše životne uslove u napuštenom magacinu dodatno pogoršavaju visoke temperature i nepovoljne vremenske prilike.

Grubim zanemarivanjem potreba najugroženijih građana Republike Srbije još jednom se pokazuje duboko ukorenjena nebriga i marignalizacija Roma kojima vlasti svesrdno doprinose kao i nepoštovanje standarda ljudskih prava u pogledu prava na adekvatno stanovanje. Obaveze u pogledu poštovanja ljudskih prava iz Međunarodnog pakta o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima su jasne – stanovnicima naselja koji su iseljeni mora se obezbediti adekvatan alternativni smeštaj koji, između ostalog, podrazumeva održiv pristup bezbednoj vodi za piće, električnoj energiji za kuvanje, grejanje i osvetljenje i sanitarijama.

Zbog svega navedenog, još jednom pozivamo vlasti da hitno preduzmu mere kako bi se Romima i Romkinjama koji su smešteni u napušteni magacin u Nišu obezbedili elementarni uslovi za dostojanstveno stanovanje – preseljenje iz napuštenog magacina u adekvatan i dostojanstven alternativni smeštaj sa održivim pristupom pijaćoj vodi, električnoj energiji i sanitarijama.

Organizacije potpisnice saopštenja:

  • Platforma za ostvarivanje prava na adekvatno stanovanje
  • Evropski centar za prava Roma (ERRC)

Platformu za ostvarivanje prava na adekvatno stanovanje čine: Praxis, Centar za prava manjina, Regionalni centar za manjine, CHRIS – mreža odbora za ljudska prava u Srbiji, Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM i Novosadski humanitarni centar

Saopštenje Platforme za ostvarivanje prava na adekvatno stanovanje