U subotu, 29.09.2012. u Kovačici, održan je seminar Mreže Odbora za ljudska prava u Srbiji CRHIS  u okviru projekta „Poštuj različitosti – Jednakost za sve“.

Miodrag Počuč,  Koordinator Tima za pristupačnost Grada Novog Sada i Koordinator programa za pristupačnost Centra „Živeti uspravno“ i Bojana Rudić, Koordinatorka sektorske grupe za informacije i komunikacije Tima za pristupačnost Grada Novog Sada i asistent koordinatora programa za pristupačnost Centra „Živeti uspravno“ predstavili su osnove pristupačnosti i koncept “Dizajn za sve”. Predavači su prisutnima pokazali primere loše i dobre prakse u oblasti pristupačnosti i način obezbeđivanja pristupačnosti na lokalnom nivou.

U drugom delu seminara predstavljen je projekat „Mreža Gradova i Opština za sve”. U ovom projektu učestvuje 11 Gradova i Opština koji su oformili 11 lokalnih timova za pristupačnost, 11 lokalnih koordinatora za pristupačnost i gde je izrađeno i usvojeno 11  strateških i akcionih planova za pistupačnost.

Učesnici seminara su bili predstavnici udruženja osoba sa invaliditetom iz Valjeva, Novog Pazara, Negotina i Niša, predstavnici lokalnih uprava iz pomenutih gradova kao i članovi Mreže Chris.