KORAK-HAPI-STEP je koalicija formirana sa ciljem da  sprovede regionlanu akciju na unapređenju stanja ljudskih prava u Srbiji, Crnoj Gori i na Kosovu u oblastima: prava LGBT populacije, jačanja uloge žena u političkom i javnom životu i praćenja suđenja za diskriminaciju, i da uključi i umreži veliki broj nevladinih organizacija i aktivista koji dele vrednosti Koalicije.

Cilj projekta: Podrška organizacijama civilnog društva i umrežavanje u rešavanju ključnih problema u oblasti ljudskih prava, sa posebnim osvrtom na prava LGBT osoba, učešće  žena u političkom i javnom životu i suđenja za utvrđenje diskriminacije.
Trajanje projekta:
oktobar 2012. – oktobar 2014. godine
Mesto realizacije:  
Srbija, Crna Gora i KosovoKoalicija

Kolaiciju čini 8 nevladinih organizacija iz Srbije, Crne Gore i Kosova:

Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM 
Centar za građansko obrazovanje   
Fond za humanitarno pravo Kosovo   
Mreža odbora za ljudska prava CHRIS   
Gej Strejt Alijansa   
LGBT Forum Progres   
Beogradski centar za ljudska prava   
Inicijativa mladih za ljudska prava Kosovo  

Ove organizacije zajednički sprovode projekat Umrežavanje civilnog društva u zaštiti ugroženih ljudskih prava u Srbiji, Crnoj Gori i Kosovu uz podršku Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji

Aktivnosti KORAK-a:

 • Podizanje kapaciteta organizacija civilnog društva kroz prezentacije i trening – seminare o stanju ljudskih prava LGBT osoba, učešću žena u političkom i javnom životu i suđenjima za diskriminaciju, kao i o mogućnostima osnivanja organizacija civilnog društva, te o pripremama i sprovođenju projekata
 • Izdavanje trojezične brošure o 3 ključne teme iz oblasti ljudskih prava KORAK – Ravnopravnost, regulativa i realnost
 • Praćenje suđenja za utvrđivanje diskriminacije na osnovu prethodno kreirane metodologije
 • Formiranje 3 regionalne mreže koje će raditi na unapređenju zakonodavstva i prakse u ključnim oblastima
 • Saradnja sa vlastima u 3 države, sastanci i panel-diskusije , zajednički rad na izradi 3 strateška dokumenta za unapređenje pravnog okvira i prakse
 • Izrada strateških dokumenata za unapređenje položaja LGBT osoba, ravnopravno učešće žena u političkom i javnom životu i za adekvatan odgovor pravosuđa na učestale slučajeve diskriminacije
 • Podizanje svesti javnosti o ključnim ugroženim ljudskim pravima u 3 zemlje kroz nastupe  u medijima, saopštenja i web site (korak-hapi-step.eu), osnivanje 3 call centra na koje će građani moći da prijavljuju slučajeve diskriminacije i drugih ugrožavanja ljudskih prava
 • Raspisivanje konkursa i dodela podgrantova novoosnovanim organizacijama civilnog društva za sprovođenje projekata u 3 ključne oblasti
 • Organizovanje 3 završne regionalne konferencije u Srbiji, Crnoj Gori i Kosovu
 • Različita istraživanja u oblasti zaštite od diskriminacije i zaštite ljudskih prava, neformalno povezivanje, monitoring medija, praćenje stanja i reakcije na povrede ljudskih prava u 3 zemlje
 • Širenje mreže koja će se u regionu boriti protiv diskriminacije