U petak, 14.decembra 2012. godine u zgradi Grada Kragujevca održan je okrugli sto Javni forum – Diskriminacija Roma u Srbiji.  Cilj skupa bio je otvaranje dijaloga o problemima koji su posledica diskriminacije romske nacionalne manjine u lokalnoj zajednici, te o mogućnostima prevazilaženja ovih problema na temelju postojeće zakonske regulative i međunarodnih standarda zaštite ljudskih prava.

Kao uvodničari, na skupu su govorili ispred Civil Rights Defenders Sumeja Tulić, programski koordinator; ispred Asoscijacije lokalnih nezavisnih medija Lokal press, Snežana Milošević; ispred Grada Kragujevca Zoran Pavlović, izvršilac za poslove saradnje i integracije Roma u Kragujevcu; ispred NVO Romski Informativni Centar Rozalija Ilić, izvršna direktorka; ispred NVO Romski Informativni Centar Slavoljub Đorđević i ispred Mreže odbora za ljudska prava u Srbiji Dragan Đorđević, koordinator.

Siromaštvo je najveći problem, vrlo je teško doći do posla ako si Rom. Ono što je do sada najveći uspeh je to što bar postoji razumevanje Roma i njihovih problema od strane institucija i građana. U javnim institucijama nema ni jednog Roma. Da li ste nekog videli u Opštini da radi? U dekadi Roma organizacije u Kragujevcu dobile su 635.000 dinara, u Vranju koje je tri puta manje za ovu namenu odvojeno je 5 miliona dinara. U Kragujevcu se za sve ima, samo za Rome nema para. Ne postoji javni konkurs za sredstva koja se dodeljuju nevladinom sektoru u odeljku 481, čak i nevezano za Rome. Ne postoji ni konkurs kojim bi Grad podržao projekte romske zajednice – rekao je Slavoljub Đorđević iz Romskog informativnog centra.

Izvršilac za poslove saradnje i integracije Roma u Kragujevcu, Zoran Pavlović, kaže da u gradskoj vlasti postoji težnja, htenje i volja da se položaj Roma poboljša. Na naše pitanje, šta je to Grad konkretno uradio ove godine za Rome, Pavlović je rekao da je otvorena Kancelarija za romska pitanja koja je zaposlila jednog čoveka, za neke porodice sa mlađom decom su obezbeđena sredstva za polazak u školu, a dodeljene su i jednokratne novčane pomoći romskim porodicama.

Nema istraživanja o tome kako mediji prenose informacije o Romima i njihovoj kulturi, ali na primer, primetno je da se o njima uglavnom piše kroz socijalne priče ili crnu hroniku, kao i da su priče o njima češće pred izbore – rekla je Snežana Milošević iz Asocijacije lokalnih nezavisnih medija – Lokal pres.

Iz romskih nevladinih organizacija tvrde da grad Kragujevac ne ulaže ni približno dovoljno sredstava u borbu protiv diskriminacije Roma, niti pomaže u obrazovanju i ekonomskom osamostaljivanju socijalno ugroženih porodica. Za pomoć Romima u obrazovanju, smeštaju i nekim drugim stvarima nema novca, ali 3,5 miliona su dali za glasanje pred Đurđevdan, tu ne postoji diskriminacija kada su politički poeni u pitanju. Eto, i naš gradonačelnik nas se seti samo za vreme kampanje, a na Svetski dan Roma 8. aprila nema ga nigde da dođe da nas obiđe – kaže Branislav Nikolić, aktivista „Romanipena“. 

Nakon održanog okruglog stola, aktivisti su u pešačkoj zoni delili građanima balone i razglednice koje prikazuju prizore iz romskog života i tekst sa  pitanjima o pripadnicima romske nacionalne manjine, odštampanim na poleđini.

Javni Forum u Kragujevcu  zajednički su organizovali Civil Rights Defenders, Mreža Odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS i Asoscijacija lokalnih nezavisnih medija Lokal Press, uz podršku National Endowment for Democracy.