U organizaciji Kancelarije za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije i Odbora za ljudska prava Valjevo/Kancelarija Mreže CHRIS u Valjevu, 19. februara 2013. godine u valjevskom hotelu  “Grand”  održan je skup pod nazivom “Kako do efikasne antidiskriminacione politike u Srbiji ?”.

Ovaj skup je deo šireg programa javnih rasprava u okviru kojih je predstavljen proces izrade Strategije za borbu protiv diskriminacije, koji je započet u aprilu 2012. godine. Poverenik za zaštitu ravnopravnosti u Godišnjem izveštaju za 2011. kao prvu preporuku navodi upravo izradu Strategije. Dokument je fokusiran na devet osetljivih društvenih grupa: žene, starija lica, decu, LGBT i osobe sa invaliditetom, kao i one čije zdravstveno stanje može biti osnov diskriminacije, zatim izbeglice i interno raseljena lica, kao i pripadnike nacionalnih manjina i malih verskih zajednica.

Dušan Ignjatović, direktor Kancelarije za ljudska i manjinska prava i Milica Bogdanović iz Kancelarije za ljudska i manjinska prava, predstavili su  učesnicima skupa  proces izrade Strategije za borbu protiv diskriminacije.  Nenad Petković iz Q- kluba govorio je o unapređenju položaja osoba čije zdravstveno stanje može biti osnov diskriminacije, dok je mr Nadežda Satarić, Amity, govorila o unapređenja položaja starijih osoba.

Skupu u Valjevu su ispred gradske uprave prisustvovali Pomoćnik gradonačelnika za pitanja socijalne politike, g-din Radoica Rstić, Načelnica odeljenja za društvene delatnosti gradske uprave, kao i Zastupnik manjina pri gradskoj upravi, direktor Nacionalne službe za zapošljavanje filijale u Valjevu kao i članovi udruženja osoba sa invaliditetom, predstavnici romskih udruženja, nevladinih organizacija koja se bave zaštitom ljudskih prava i predstavnici lokalnih medija.

Nakon predstavljanja Strategije, koja bi po rečima izlagača, trebala da bude usvojena od strane Vlade republike Srbije u toku ove godine, učesnici  su imali priliku da aktivno učestvuju u debati, daju svoja mišljenja, sugestije i predloge i da ukažu na probleme sa kojima se susreću marginalizovane grupe po pitanju diskriminacije i najboljih načina za njihovo prevazilaženje.

Napred – Tolerancija na niskom nivou