Partneri za demokratske promene Srbija i Mreža odbora za ljudska prava u Srbiji (CHRIS) pozivaju Vas na predstavljanje istraživanja Zaštita privatnosti u Srbiji, Analiza primene zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Predstavljanje istraživanja će se održati u utorak 02.04.2013. godine od 12-14h, u Medija centru u Beogradu, Terazije3/I.

Građani Srbije svakodnevno se suočavaju sa nezakonitom obradom ličnih podataka, do čega dolazi iz neznanja, nepažnje, a u nekim slučajevima i zloupotrebe. Sa ciljem unapređenja stanja u ovoj oblasti, Partneri Srbija i Mreža CHRIS sproveli su istraživanje o primeni Zakona o zaštiti podataka o ličnosti u praksi.

Analiziran je rad više od 50 subjekata u ovoj oblasti. Istraživači su na konkretnim primerima ispitali da li ministarstva, sudovi, jedinice lokalne samouprave, zdravstvene ustanove, obrazovne institucije, javna preduzeća i druge javne institucije, političke partije i privatni subjekti postupaju u skladu sa odredbama Zakona, da li poštuju odluke Poverenika, te da li na adekvatan način obrađuju lične podatke građana.

Tokom prezentacije biće predstavljene preporuke za unapređenje primene Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, kao i četiri studije slučaja i to:

  • Evidencije Ministarstva unutrašnjih poslova o legitimisanim licima,
  • Evidencije sportskih klubova o vlasnicima ulaznica za sportske događaje,
  • Najavljeno uspostavljanje centralizovane baze podataka o pacijentima,
  • Analiza postupanja političkih partija u ovoj oblasti

Ovo istraživanje sprovedeno je u okviru projekta za promociju i unapređenje primene Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, koji su podržali Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji i USAID Program za reformu pravosuđa i odgovornu vlast (JRGA).