U ponedeljak, 27. maja 2013. u hotelu Vrbak, u Novom Pazaru, Partneri za demokratske promene (Partneri) i Mreža odbora za ljudska prava u Srbiji (CHRIS) održali su prezentaciju istraživanja Zaštita privatnosti u Srbiji,  Analiza primene Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Istraživanje su predstavili Uroš Mišljenović ispred organizacije Partneri za demokratske promene, Dragan Đorđević koordinator Mreže odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS, Alija Halilović i Enes Beranac ispred Građanskog foruma Novi Pazar,  CHRIS kancelarije u Novom Pazaru.

Dragan Đorđević, koordinator Mreže CHRIS predstavio je istraživanje i govorio o saradnji sa institucijama koje obrađuju lične podatke građana, navodeći potrebu da se ovoj oblasti posveti pažnja kroz unapređenje zakonske regulative i medijsku prezentaciju neophodnosti zaštite ličnih podataka. Alija Halilović, ispred Mreže CHRIS u Novom Pazaru govorio je o opštem stanju i nivou poštovanja zaštite privatnosti, navodeći primere pozitivne i negativne prakse rukovalaca u Novom Pazaru. Uroš Mišljenović, ispred Partnera za demokratske promene Srbija, prisutnima je predstavio publikaciju kao i četiri studije slučaja. Enes Beranac, ispred Mreže CHRIS u Novom Pazaru izložio je postupanje rukovalaca po Zahtevu za ostvarivanje prava u pogledu obrade podataka o ličnosti i po Zahtevu za dostupnost informacija od javnog značaja, zatim postupanje Poverenika po žalbama i s tim u vezi reagovanje institucija po rešenju Poverenika.

Prezentaciji je prisustvovalo 25 učesnika predstavnika institucija koje obrađuju i arhiviraju lične podatke građana, predstavnici gradske Skupštine, Prekršajnog suda u Novom Pazaru, Gradskih uprava, političkih partija, sindikata, organizacija civilnog društva i studentskih organizacija. Nakon predstavljanja istraživanja učesnici skupa imali su prilike da se aktivno uključe u diskusiji, postavljaju pitanja i iznose svoja mišljenja koja su se odnosila na zaštitu podataka o ličnosti i zaštitu privatnosti.

Predstavnici Mreže CHRIS u Novom Pazaru i Partnera za demokratske promene nakon održane prezentacije istraživanja, na Trgu ispred Gradske uprave i na pešačkoj zoni, održali su akciju na ulici. Ovom prilikom građanima je deljen štampani materijal sa osnovnim informacijama o zaštiti privatnosti. Takođe, zainteresovani građani učestvovali su u anonimnom anketiranju o zaštiti podataka o ličnosti.  Istim povodom, 28. maja održana je još jedna akcija na ulici u Novom Pazaru gde su aktivisti i volonteri Mreže CHRIS delili štampani materijal i razgovarali sa građanima o pravima na privatnost.

Ovo istraživanje sproverdeno je u okviru projekta za promociju i unapređenje primene Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, koji su podržali Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji  i USAID program za reformu pravosuđa i odgovornu vlast (JRGA).