Partneri za demokratske promene (Partneri) i Mreža odbora za ljudska prava u Srbiji (CHRIS), 29. maja, u Domu kulture Negotin, održali su prezentaciju istraživanja Zaštita privatnosti u Srbiji,  Analiza primene Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Pristunima na skupu obratili su se Dragan Đorđević, koordinator Mreže odbora za ljudska prava u Srbiji (CHRIS), Milan Krstev, koordinator pravnog tima Mreže CHRIS, Dušan Prvulović, koordinator  Odbora za ljudska prava Negotin, CHRIS kancelarije u Negotinu i Svetlana Stanković, pravnica CHRIS kancelarije u Negotinu.

Građani Srbije svakodnevno se suočavaju sa nezakonitom obradom ličnih podataka, do čega dolazi iz neznanja, nepažnje, a u nekim slučajevima i zloupotrebe. Sa ciljem unapređenja stanja u ovoj oblasti, Partneri Srbija i Mreža CHRIS sproveli su istraživanje o primeni Zakona o zaštiti podataka o ličnosti u praksi. Analiziran je rad više od 50 subjekata u ovoj oblasti. Istraživači su na konkretnim primerima ispitali da li ministarstva, sudovi, jedinice lokalne samouprave, zdravstvene ustanove, obrazovne institucije, javna preduzeća i druge javne institucije, političke partije i privatni subjekti postupaju u skladu sa odredbama Zakona, da li poštuju odluke Poverenika, te da li na adekvatan način obrađuju lične podatke građana.

Ovom prilikom predstavljena je publikacija Zaštita privatnosti u Srbiji u kojoj je prikazana Analiza primene Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Prisutnima je izloženo da li i u kojoj meri Javna komunalna preduzeća, zdravstvene ustanove, Ministarstvo unutrašnjih poslova, i privatni subjekti u Negotinu primenjuju postojeći Zakon o zaštiti podataka o ličnosti.

Prezentaciji istraživanja prisustvovali su predstavnici javnih institucija, nevladinih organizacija, advokati i mediji. Nakon prezentacije istraživanja otvorena je diskusija  gde su učesnici imali prilike da postavljaju pitanja koja su se odnosila na oblast zaštite podataka o ličnosti.

Aktivisti Mreže CHRIS u Negotinu su nakon prezentacije istraživanja održali akciju na ulici. Građanima je deljen materijal sa informacijama o tome ko poseduje njihove lične podatke, na koji način se podaci o ličnosti mogu zaštiti. Takođe, građani su bili informisani o pokrenutoj platformi na kojoj mogu dobiti sve informacije u vezi sa zaštitom privatnosti. Akcija na ulici u Negotinu, održana je i narednog dana, 30. maja, kada su građani imali prilike da učestvuju u anonimnoj anketi  o zaštiti privatnosti.

Ovo istraživanje sproverdeno je u okviru projekta za promociju i unapređenje primene Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, koji su podržali Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji  i USAID program za reformu pravosuđa i odgovornu vlast (JRGA).