Partneri za demokratske promene Srbija i Mreža odbora za ljudska prava u Srbiji – CHRIS, u četvrtak 23. maja u hotelu “Grand” u Valjevu,  predstavili su rezultate istraživanja Zaštita privatnosti u Srbiji, Analiza primene Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Istraživanje su ispred Partnera za demokratske promene Srbija predstavili Blažo Nedić i Uroš Mišljenović,  dok su ispred Mreže odbora za ljudska prava u Srbiji – CHRIS govorili  koordinator Dragan Đođević i Marija Nikolić, pravnica Mreže CHRIS u Valjevu. Prezentaciji istraživanja u Valjevu prisustvovali su predstavnici Advokatske komore Šabac, zatim predstavnici opštine, Višeg javnog tužilaštva, Asocijacije tumača srpskog znakovnog jezika, civilnog sekotra, kao i predstavnici javnih komunalnih preduzeća, zdravstvenih ustanova i ostalih institucija koje su učestvovale u istraživanju.

Dragan Đorđević, koordinator Mreže CHRIS predstavio je istraživanje Zaštita privatnosti u Srbiji, Blažo Nedić, direktor organizacije Partneri za demokratske promene govorio je na skupu o ciljevima, metodologiji i značajnosti sprovedenog istraživanja, dok je Uroš Mišljenović govorio o studijama slučaja. Pristunima je predstavio četiri studije slučaja: Evidencije Ministarstva unutrašnjih poslova o legitimisanim licima, Evidencije sportskih klubova o vlasnicima ulaznica za sportske događaje, Analiza postupanja političkih partija u ovoj oblast i Najavljeno uspostavljanje centralizovane baze podataka o pacijentima. Marija Nikolić, pravnica Mreže CHRIS u Valjevu govorila je o realizaciji projekta, o tome da li rukovaoci podataka u Valjevu kao što su MUP, sud, zdravstvena ustanova, obrazovna institucija, javna preduzeća, kao i privatni subjekti postupaju u skladu sa odredbama Zakonao zaštiti podataka o ličnosti, da li poštuju odluke Poverenika, te da li na adekvatan način obrađuju lične podatke građana.
Nakon prezentacije projekta, predstavnici institucija i privrednih subjekata imali su prilike da učestvuju u diskusiji koja se ticala zaštite privatnosti u Srbiji.

Povodom prezentacije istraživanja Zaštita privatnosti u Srbiji, predstavnici Odbora za ljudska prava Valjevo, u ponedeljak, 27. maja, održali su uličnu akciju na gradskom Trgu  u Valjevu. Ovom prilikom građanima je deljen štampani materijal sa informacijama o Zaštiti podataka o ličnosti. Građani su imali prilike da saznaju kako se i na koji način čuvaju podaci o ličnostii i koja su njihova prava kada je u pitanju oblast zaštite privatnosti. Takođe, prolaznici su tokom akcije na ulici imali mogućnosti da učestvuju u anonimnom ispitivanju stavova koja su se odnosila na privatnost.

Ovo istraživanje sproverdeno je u okviru projekta za promociju i unapređenje primene Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, koji su podržali Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji  i USAID program za reformu pravosuđa i odgovornu vlast (JRGA).