Mišljenje i preporuka Poverenice za zaštitu ravnopravnosti doneto 15.07.2013. godine u postupku  povodom pritužbe koju je Mreža odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS podnela protiv JKP Medijana Niš.

Mreža Odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS pritužbom se obratila Poverenici  za zaštitu ravnopravnosti povodom odluke JKP Mediana iz Niša kojom je napravljena razlika u novčanom iznosu poklona za žene koje su na rukovodećim položajima u odnosu na žene koje obavljaju druge poslove u ovom preduzeću, povodom Međunarodnog dana žena.

U pritužbi je, između ostalog, navedeno:
–    da je rukovodstvo JKP Mediana iz Niša, povodom obeležavanja Međunarodnog dana žena 8. marta, odlučilo da zaposlene žene nagradi  novčanim iznosom, i to: žene na rukovodećim položajima primile su 6.000,00 dinara, dok su žene koje nisu na rukovodećim položajima primile 3.000,00 dinara,
–    da su nadležni iz JKP Mediana izjavili da je razlika napravljena zbog razlike u stručnoj spremi i odgovornosti pozicije žena u preduzeću,
–    da je ovakvo pravljenje razlike među ženama nedopustivo, posebno što ovakva praksa davanja poklona različite vrednosti datira još od 2005.  godine,
–    da je na ovaj način izvršena diskriminacija iz čl. 2. Zakona o zabrani diskriminacije.

MIŠLJENJE

JKP Mediana iz Niša je dodeljivanjem poklon vaučera u različiтom novčanom iznosu povodom Međunarodnog dana žena, neopravdano napravilo razliku između zaposlenih žena na rukovodećim položajima i žena koje obavljaju druge poslove u ovom preduzeću, čime je izvršilo akт diskriminacije žena koje nisu na rukovodećim položajima, zabranjen čl. 6. i čl. 13. sт. 1. тač. 6. Zakona o zabrani diskriminacije i čl. 18. Zakona o radu.

PREPORUKA

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti preporučuje JKP Mediana iz Niša da:
–   Objavi na oglasnoj tabli JKP Mediana iz Niša mišljenje i preporuku Poverenika za zaštitu ravnopravnosti zajedno sa pisanim izvinjenjem zaposlenim ženama koje nisu na rukovodećim položajima, zbog diskriminatornog postupanja prema njima prilikom dodele poklon vaučera za Međunarodni dan žena – 8. mart;
–   Ubuduće vodi računa da svojim postupcima ne krši odredbe Zakona o zabrani diskriminacije, odnosno, da se suzdrži od neopravdanog pravljenja razlike ili nejednakog postupanja i propuštanja (isključivanja, ograničavanja ili davanje prvenstva), u odnosu na lica ili grupe lica, koje se zasniva na bilo kom ličnom svojstvu zaposlenih u ovom preduzeću.

U nastavku možete preuzeti mišljenje i preporuku Poverenice: Mišljenje i preporuka Poverenice -Mreža odbora za ljudska prava protiv JKP Medijana