Poštovana/i,

Danas u 12h u hotelu Moskva u Beogradu Koalicija za Ravnopravnost – KORAK održava regionalni sastanak na kojem će biti oformljena regionalna mreža organizacija civilnog društva, zainteresovanih pojedinaca i medija iz Srbije, Kosova i Crne Gore čiji će cilj biti praćenje rada državnih organa, a naročito pravosuđa u slučajevima diskriminacije u sve tri zemlje.
Koalicija KORAK je do sada organizovala 22 prezentacije i 12 seminara širom Srbije, Crne Gore i Kosova, izdala trojezičnu publikaciju Ravnorpavnost – regulativa i realnost i vršila monitoring suđenja za diskriminaciju. Do kraja 2013. planirano je da se oforme tri regionalne mreže čija će sedišta biti u Beogradu, Prištini i Podgorici, na teme praćenje rada pravosuđa u slučajevima diskriminacije, prava LGBT osoba i učešća žena u političkom životu.
KORAK će oformiti tri mreže: Judicial Monitoring Network, LGBT Network i Gender Network, koje će zajedno delovati i širiti ideje tolerancije i regionalne saradnje. Pozivamo Vas da prisustvujete regionalnom sastanku u Beogradu i svojim učešćem doprinesete osnivanju Judicial Monitoring Network.
Koalicija KORAK ovu priliku koristi i da Vas pozove da zajedno uzmemo učešće u Paradi ponosa koja će se održati 28. septembra 2013. u Beogradu i time podržimo višegodišnje napore građana i nevladinih organizacija u ostvarivanju prava na slobodu okupljanja.
Klikom na link ispod videćete i detaljnu agendu

KORAK Pozivno pismo i Agenda 27.9.2013.