Koalicija KORAK, koju čini osam nevladinih organizacija iz Crne Gore, Srbije i Kosova, pozvala je nadležne organe da, koristeći sve raspoložive resurse, omoguće i podrže održavanje Beograd prajda, koji je najavljen za 28. septembar.

Nadležni, kako smatraju u tim organizacijama, na taj način treba da da pokažu da jednako štite prava svih građana. Ocenjuje se da održavanje Parade ponosa predstavlja značajan korak ka većoj uključenosti pripadnika LGBT zajednice u društvo.

“Održavanjem Beograd prajda biće omogućeno ostvarivanje prava na slobodu okupljanja koje je garantovano Ustavom Republike Srbije, Zakonom o okupljanju građana i međunarodnim konvencijama”, kaže se u saopštenju tih organizacija.

Kako su naveli, činjenica je da se organizatori Parade ponosa u Beogradu već dve godine uzastopno suočavaju sa posrtanjem državnih organa pred bezbednosnim izazovima i prietnjama ekstremističkih i desničarskih organizacija i uskraćivanjem Ustavom garantovanog prava na slobodu okupljanja. ”Održavanjem Beograd prajda biće omogućeno ostvarivanje prava na slobodu okupljanja koje je garantovano Ustavom Republike Srbije”

“KORAK podseća da je u Beogradu Parada ponosa održana 2010. i pored nekoliko incidenata, kao i da je ove godine održan prvi Sea Side Pride u Budvi, a da se u Hrvatskoj povorke ponosa već niz godina održavaju i pri tome su poslednje bile bez incidenata”, dodaje se u saopštenju.

Koalicija za ravnopravnost KORAK zbog toga, kako su rekli, pruža punu podršku organizovanju Beograd Prajda, jer je taj događaj važan za poboljšanje položaja članova LGBT zajednice, ali i za napore Srbije kao države da postigne potpun demokratski razvoj i unapredi stanje ljudskih prava.

“Koalicija KORAK izražava nadu da će nadležne institucije omogućiti održavanje Beograd Prajda i obezbijediti sigurnost svih njenih učesnika. Uz institucije pozivamo i građane da pruže podršku i u duhu tolerancije pomognu poboljšanju položaja onih koji su ugroženi”, dodaje se u saopštenju.

Predstavnici nevladinih organizacija koje čine KORAK, kako su rekli, podržaće svojim prisustvom Beograd Prajd“.

“Dodatno, 27. septembra, na regionalnom sastanku u Beogradu, Koalicija za ravnopravnost KORAK će osnovati Judicial Monitoring Network sa ciljem umrežavanja nevladinih organizacija iz regiona u borbi protiv diskriminacije”, saopštili su predstavnici koalicije.

Članice novooformljene mreže nevladinih organizacija iz Srbije, Crne Gore i Kosova će se zajedno pridružiti Beograd Prajdu i tim činom, dodali su, takođe pružiti podršku građanima Srbije u ostvarivanju prava na slobodu okupljanja.

Članice KORAK-a su YUCOM, Beogradski centar za ljudska prava,  Mreža odbora za ljudska prava – CHRIS, Fond za humanitarno pravo Kosovo, Inicijativa mladih za ljudska prava Kosovo i Centar za građansko obrazovanje i LGBT Forum progres iz Crne Gore.