XXVI seminar Mreže CHRIS

U periodu od 10-12. januara 2014. god, u hotelu Kralj, u Vrnjačkoj banji, održan je seminar Mreže Odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS. Na ovom skupu prisustvovali su koordinatori, asistenti koordinatora, pravnici kao i advokati svih kancelarija Mreže CHRIS. Seminar je počeo time što su pravnici i asistenti kancelarija Mreže CHRIS radili na slučajevima…