U okviru projekta Trostruko A za građane – pristup informacijama, savetima i aktivna pomoć, Mreža CHRIS će nastaviti pružanje besplatne pravne pomoći svima, posebno građanima čija su prava povređena, u gradovima i regionima u kojima deluje. Mreža CHRIS nastaviće saradnju sa organizacijama koje okupljalju ranjive društvene grupe koje su  najviše diskriminisane u Srbiji (osobe sa invaliditetom, LGBT zajednicu, predstavnike nacionalnih manjina i ostale) u gradovima i regionima delovanja. U okviru projekta Triple A for Citizens predstavnici Mreže CHRIS/kancelarije u Negotinu potpisali su sporazume o saradnji i pružanju besplatne pravne pomoći sa nekoliko organizacija.

Predstsvnici Mreže CHRIS, kancelarije u Negotinu,  Dušan Prvulović  i advokatica Vesna Blanić na sastanku sa Ivanom Simićem, sekretarom Udruženja obolelih od cerebralne i dečije paralize – Zaječar, dogovorili su se o otvaranju savetovališta za osobe sa invaliditetom. Ovom prilikom dogovoreno je dežurstvo za pružanje besplatne pravne pomoći, svakog ponedeljka od strane advokatice Mreže CHRIS, Vesne Blanić.  Sastanku na kome je i potpisan sporazum o saradnji i pružanju besplatne pravne pomoći prisustvovao je i Duško Perišić ispred organizacije “Dobro drvo”.

U prostorijama Društva za kulturu Vlaha/Rumuna severoistočne Srbije “Ariadnae Filum”” održana je konferencija za novinare gde su predstavnici Mreže CHRIS, kancelarije u Negotinu, Dušan Prvulović i pravnica Sanijela Dinić, predstavili program besplatne pravne pomoći u Boru za sve pripadnike vlaške/rumunske i romske zajednice čija su prava kršena ili su na neki način diskriminisani. Sporazum o besplatnoj pravnoj pomoći sa Mrežom CRHIS potpisali su Zaviša Žurž, Društvo za kulturu Vlaha/Rumuna severoistočne Srbije “Ariadnae Filum” i Ramis Mamutovski, Društvo Roma “Napred” Bor. Predstavnici manjinskih organizacija govorili su o neophodnosti ove vrste pomoći njihovim članovima i sunarodnicima. Na konferenciji za novinare govorila je i Mira Žikić iz Opštinskie uprave Opštine Bor zadužena za pitanje manjina. Pravnica Sanijela Dinić, svakog utorka dežuraće u ovom savetovalištu za besplatnu pravnu pomoć.

Predstavnici Mreže CHRIS, kancelarije u Negotinu koji su činili koordinator Dušan Prvulović i pravnica Svetlana Stanković upoznali su sekretarku Društva gluvih i nagluvih Negotin, Snežanu Čejkić sa programom pružanja besplatne pravne pomoći Mreže CHRIS. Ovom prilikom, potpisan je sporazum o saradnji i pružanju besplatne pravne pomoći i dogovoreno dežurstvo svake srede u prostorijama Društva gluvih i nagluvih Negotin, od strane pravnice Svetlane Stanković.

01

eu flag with text