Mreža pravne pomoći – Kancelarija CHRIS u Negotinu

U okviru projekta Trostruko A za građane – pristup informacijama, savetima i aktivna pomoć, Mreža CHRIS će nastaviti pružanje besplatne pravne pomoći svima, posebno građanima čija su prava povređena, u gradovima i regionima u kojima deluje. Mreža CHRIS nastaviće saradnju sa organizacijama koje okupljalju ranjive društvene grupe koje su  najviše diskriminisane u Srbiji (osobe sa…