U okviru projekta Triple A for citizens – access to information, advice and active help (Trostruko A za građane – pristup informacijama, savetima i aktivnoj pomoći), u periodu od 3. do 7. marta, u organizaciji Law Centres Network organizovana je studijska poseta Londonu i Dablinu. Tokom ovih dana svi učesnici su posetili centre za pružanje saveta kako bi imali uvid u to kako nevladin sektor radi zajedno na lokalnom nivou, kada je u pitanju pružanje raznih vrsta saveta građanima. U okviru studijske posete učesnici su imali prilike da poste i Kuću Lordova kao i Gornji dom Parlamenta.

Nakon završetka posete Londonu, učesnici su 5. marta posetili i Dablin. Studijska poseta Dablinu je organizovana od strane Association od Citizens Information Service – NACIS. Partnerima kao i organizacijama učesnicama na pilot projektu, od strane NACIS-a pružene su informacije o istoriji i trenutnoj situaciji servisa za pružanje informacija građana u Irskoj. Svi učesnici su radili na različitim studijama slučaja i posetili servise za informisanje građana kao i centre pravne pomoći.

U zemljama zapadne Evrope, nacionalna i lokalna vlast na različite načine podržava nevladine organizacije koje pružaju različite vrste pomoći građanima. U Isrkoj,  telo osnovano zakonom Citizens Information Board pomaže lokalne centre za informacije građana (Citizens Information Centres), koje upošljava nekvalifikovano osoblje koje kroz razne treninge dobija sertifikovane diplome za rad. Citizens Information Board je obezbedilo i određene alate za rad lokalnim organizacijama. Ovo telo je kreiralo informativni vebsajt www.citizensinformation.ie koji je jednostavan za korišćenje gde građani mogu naći informacije o socijalnom osiguranju, zapošljavanju, stanovanju i ostalo. Ovaj sajt sadrži i adresar svih centara za informacije građana.

U Irskoj postoje i Centri za besplatne pravne savete (Free Legal Advice Centres-FLAC) gde su angažovani volonteri profesionalci. U ovim centrima rade diplomirani pravnici i advokati koji deo svog vremena izdvajaju za volontiranje i njima nisu neophodni treninzi za početak rada već samo specijalizovani treninzi iz određenih oblasti. Na telefonskoj informativnoj liniji rade diplomirani pravnici i oni pružaju pravne savete po 4 sata dnevno gde jedna sesija može trajati najduže 20 minuta. Takođe, postoji mogućnost pružanja saveta lično gde se po potrebama zakazuju sastanci sa korisnicima. Volonterstvo u Centrima za besplatne pravne savete smatra se prestižnim jer se svake godine organizuju manifestacije kao što su “Volonter godine”  kojima prisustvju predstavnici najviših organa i na kojima se dodeljuju prigodne nagrade.

Tokom studijske posete u Londonu i Dablinu uočeno je i to da se velika pažnja usmerava na vođenje evidencije o pruženim uslugama korisnicima. Evidencije se vode u papirnom i elektronskom obliku. Papiri su posebnog dizajna u zavisnosti od vrste pružene pomoći i čuvaju se od 2 do 4 godine. U elektronskim bazama koje organizacije vode, beleže se i statistički obrađuju sve vrste pružene pomoći gde građani daju svoju saglasnost da se njihovi podaci obrađuju u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.