Povodom 10. decembra – Međunarodnog dana ljudskih prava, Mreža Odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS, u saradnji sa partnerskim organizacijama i institucijama,  organizovala je konferencije za medije u pet gradova u Srbiji: u Nišu, Boru, Valjevu, Novom Pazaru i Bujanovcu. Ovog 10. decembra namera nam je bila da u javnom prostoru pokrenemo debate o diskriminaciji kojoj je izložena romska zajednica u Srbiji, posebno istaknemo koji su to najveći problemi i povrede prava romske zajednice u Srbiji.

Mreža CHRIS je u prostorijama Media Centra Niš organizovala debatu na kojoj su učestvovali predstavnici partnerskih organizacija i institucija:

  • Marija Demić, Evropski centar za prava Roma
  • Turkijan Redžepi, Produkcija Roma world
  • Snežana Stojanović, Ženski prostor
  • Ana Saćipović, Udruženje Romkinja Osvit
  • Sanja Jefić-Branković, Kancelarija za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije – odeljenje u Nišu
  • Dragan Đorđević, Mreža Odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS

Mreža Odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS organizovala je ovaj događaj zahvaljujući podršci Civil Rights Defenders.

Južne vesti: Romi medu diskriminisanijim grupama

NTV portal: Srbija i dalje bez zakona o besplatnoj pravnoj pomoci

RTS portal: Medjunarodni dan ljudskih prava

Narodne novine: Najveci problemi Roma još bez rešenja