U okviru projekta “Mreža besplatne pravne pomoći CHRIS za Rome” aktivisti Mreže odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS posetili su 11. avgusta  romsko naselje  Cvetni Trgu u Nišu. Na mobilnom AD punktu postavljenom  na uglu ulica Ivana Milutinovića i Danićičeve, promovisana je Mreža besplatne pravne pomoći CHRIS za Rome. Ove aktivnosti su imale za cilj da informišu  stanovnike naselja o programu besplatne pravne pomoći Mreže CHRIS, upoznaju sa mogućnostima zaštite svojih prava, kao i promociju call centra Mreže CHRIS za besplatnu pravnu pomoć.  Mreža besplatne pravne pomoći ove godine u fokusu ima prava članova romske zajednice u Srbiji i njihovo unapređenje i zaštitu,  posebno u slučajevima diskriminacije. Između ostalih aktivnosti program besplatne pravne pomoći realizuje se i u formi mobilnih AD punktova u romskim naseljima u regionima delovanja Mreže CHRIS.

Mreža CHRIS ovim aktivnostima želi da pomogne građanima Srbije koji spadaju u jednu od najdiskriminisanijih društevnih grupa, omogući veći pristup pravdi romskoj zajednici, i između ostalog umanji ugrožavanje ljudskih prava koji su posledica nepostojanja sistema bepslatne pravne  pomoći u Srbiji. U nastavku programa u Nišu, Mreža CHRIS će organizovati dežurstva pravnika u prostorijama koje su u neposrednoj blizini romskih naselja, organizovati edukacija mladih o ljudskim pravima, posebno o diskriminaciji. Advokati Mreže CHRIS će kao i u prethodnih 15 godina pokretati sudske postupke pred domaćim sudovima i Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu u ime građana kojima su prekršena ljudska prava.

Današnjom akcijom koja  je realizovana zahvaljući  podršci  Civil Rights Defenders (Branitelji građanskih prava) organizacijom koja se bavi zaštitom ljudskih prava i podrškom braniteljima ljudskih prava, a koju su  omogućila sredstva Švedske međunarodne agencije za razvoj Sida  obuhvaćeni su stanovnici romskog naselja Cvetni trg u Nišu.

U današnjim aktivnostima Mreže CHRIS u Nišu učestvovali su članovi Odbora za ljudska prava Niš/kancelarije Mreže CHRIS u Nišu: Milan Krstev, koordinator pravnika Mreže CHRIS, Marija Demić, stručni saradnik Mreže CHRIS na romskom programu, Maja Kamenov iz Centra za razvoj civilnih resursa i koordinator Mreže Odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS.

Aktivnosti  su medijski propratili produkcija Romaworld, NTV, TV Zona plus i Večernje Novosti.

TV Zona Plus Niš: “CHRIS” pravno pomaže Rome u Nišu