U okviru projekta “Mreža besplatne pravne pomoći CHRIS za Rome” aktivisti Mreže odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS posetili su 23. oktobra  romsko naselje Brezovik  u Boru. Na mobilnom AD punku  u naselju Brezovik, promovisana je Mreža besplatne pravne pomoći CHRIS za Rome. Ove aktivnosti su imale za cilj da informišu  stanovnike naselja o programu besplatne pravne pomoći Mreže CHRIS, upoznaju sa mogućnostima zaštite svojih prava, kao i promociju call centra Mreže CHRIS za besplatnu pravnu pomoć.  Mreža besplatne pravne pomoći ove godine u fokusu ima prava članova romske zajednice u Srbiji i njihovo unapređenje i zaštitu,  posebno u slučajevima diskriminacije. Između ostalih aktivnosti program besplatne pravne pomoći realizuje se i u formi mobilnih AD punktova u romskim naseljima u regionima delovanja Mreže CHRIS. Današnjom akcijom koja  je realizovana zahvaljući  podršci  Civil Rights Defenders (Branitelji građanskih prava)  koju je omogućila Švedska

U današnjim aktivnostima Mreže CHRIS u Boru učestvovali su Ramis Mamutovski, predsednik Društva Roma “Napred” u Boru i lokalni romski koordinator u Boru, članovi Društva Roma “Napred” u Boru, Vladimir Šainović, predsednik RIM “Gypsy soul”, Kadrija Šainović i članovi Odbora za ljudska prava Negotin u sastavu: Sanijela Dinić, pravnica Kancelarije pravne pomoći Odbora za ljudska prava Negotin, Dobrica Selimović, koordinator za prava Roma Odbora za ljudska prava Negotin, Valentina Petrikić, asistenkinja koordinatora i Dušan Prvulović, predsednik Odbora za ljudska prava Negotin.

Aktivnosti su medijski propratili Radio televizija Bor, Televizija Sezam i TimocPress