Civil Rights Defenders objavljuje konkurs za upis druge generacije studenata Škole za branitelje i braniteljke ljudskih prava, koja će početi sa radom u februaru 2016. godine.

Civil Right Defenders

Civil Rights Defenders je međunarodna organizacija koja se bavi zaštitom ljudskih prava i podrškom braniteljima/kama ljudskih prava. Osnovana je 1982. godine u Štokholmu pod imenom Švedski helsinški odbor za ljudska prava. Pored Švedske, organizacija je aktivna u više od 40 zemalja na 4 kontinenta, a trenutno ima 7 kancelarija u svetu. Kancelarija u Beogradu postoji od 2000. godine.

Kome je namenjana škola ?

Škola je namenjena studentima/kinjama društvenih nauka, mladim pravnicama/ima, novinarima/kama, kao i aktivistima/kinjama organizacija civilnog društva i svima ostalima koji imaju nameru da se profesionalno angažuju u organizacijama koje se bave zaštitom ljudskih prava. Naši predavači/ce su istaknuti/e profesori/ke iz Srbije i regiona, aktivisti/kinje za ljudska prava, predstavici međunarodne zajednice sa radnim iskustvom na Balkanu, kao i eksperti/kinje iz oblasti ljudskih prava u najširem smislu.

Trajanje i koncept škole

Polaznici Škole obavezni su da prisustvuju svim predavanjima (u proseku jednom nedeljno), seminarima i dodatnim aktivnostima. Škola će, između ostalog, pokrivati sledeće tematske celine:

Standardi ljudskih prava

 • Tranziciona pravda
 • Sloboda izražavanja
 • Pravo na telesni integritet
 • Standardi fer i pravičnog suđenja
 • Ljudska prava romske zajednice
 • Ljudska prava LGBT zajednice
 • Ljudska prava osoba sa invaliditetom
 • Ljudska prava osoba sa smetnjama u razvoju
 • Medijsko pravo i sloboda izražavanja
 • Privatnost na Internetu
 • Transparentnost i odgovornost

Škola se održava u Beogradu i Nišu. U oba grada po 25 polaznika i polaznica, slušaće jednom nedeljno tročasovna predavanja. U okviru škole, biće organizovana najmanje dva seminarska putovanja. Polaznici/e Škole za buduće branitelje ljudskih prava imaju obavezu da napišu dva akademska rada iz oblasti ljudskih prava. Nabolji radovi biće objavljeni u zbirci radova alumnista Škole branitelja i braniteljki ljudskih prava, a svi polaznici/e koji uspešno završe program, dobijaju adekvatne preporuke i mogućnost stažiranja u nekoj od organizacija za ljudska prava.

Kandidati i kandidatkinje sa juga Srbije školu će pohađati u Nišu, a iz Beograda i okoline u Beogradu. Dobro znanje engleskog jezika se očekuje od svih polaznika.

Rok za prijavu je 20. novembar 2015. godine.

Za prijavu na konkurs potrebno je dostaviti:

Motivaciono pismo koje bi trebalo da sadrži informacije o Vama, o tome čime se bavite i koja su Vaša dosadašnja iskustva. Takođe bi trebalo da Komisiji za selekciju pokaže koji su Vaši ciljevi i motivi za prijavljivanje na Školu za branitelje i braniteljke ljudskih prava i koja su Vaša očekivanja kao polaznika/ce Škole.

 • Dve preporuke osoba sa kojima ste sarađivali, bilo iz organizacije ili Vaših profesora (autentično potpisane preporuke sa brojem telefona i e-mail adresama osoba koje Vas preporučuju). Civil Rights Defenders zadržava pravo provere autentičnosti preporuka.
 • Popunjen aplikacioni formular

Prijave i rokovi

Konkursnu dokumentaciju dostaviti putem interneta na e-mail: hrdschool@civilrightsdefenders.org (preporuke sa potpisom je potrebno skenirati). Rok za prijavu je 20. novembar 2015. godine.

Ako imate dodatna pitanja, molimo Vas da nas kontaktirate na hrdschool@civilrightsdefenders.org. Biće kontaktirani samo kandidati i kandidatkinje koji uđu u uži krug.

Prijavni formular možete preuzeti ovde: Prijavni formular